Co i jak załatwić

W tym dziale znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej występujące problemy i zapytania. Wszelkie interwencje prosimy zgłaszać telefonicznie do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer 986 lub (048) 36 20 464,
ewentualnie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@strazmiejska.radom.pl

Wezwanie drogowe
W celu realizacji powyższego wezwania należy: 

W terminie 7 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

W razie niestawienia się w Straży Miejskiej w Radomiu właścicielowi pojazdu zostanie wysłane wezwanie imienne.

Konsekwencją kolejnego niestawienia się na wezwanie będzie skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie. Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić się osobiście.