JAK LEGALNIE POZBYĆ SIE WRAKU?

Samochód, który nie nadaje się już do jazdy bądź jego naprawa i dalsze utrzymywanie przestają być opłacalne, można oddać do stacji demontażu i zutylizować. Aby zezłomować auto, samochód musi posiadać numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy. Dokumenty niezbędne do przekazania pojazdu do stacji demontażu: dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający naszą tożsamość; dowód rejestracyjny pojazdu; karta pojazdu (jeśli była wydana) lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowe informacje: w przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie; dokument potwierdzający własność…

MAJ 2023 - PODSUMOWANIE

W maju 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1546 interwencji: - 755 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 231 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 502 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 58 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 78 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 189 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości –…

OGNISKO W MIEŚCIE? VADEMECUM

Rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Nie wolno rozpalać ognia: w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej, w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu. Ponadto musimy pamiętać, że nie wolno nam powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu. Nasi sąsiedzi mają bowiem prawo bronić się - nawet…

ŁOŚ ZAWISŁ NA OGRODZENIU...

W dniu 12.05.2023 roku o godzinie 15:50 dyżurny Straży miejskiej w Radomiu otrzymał interwencję, że biegający po ulicy Perzanowskiej łoś podczas przeskakiwania bramy jednej z posesji zawisł na niej uszkadzając sobie znacznie podbrzusze. Ranne zwierzę szamotało się próbując się oswobodzić, jednak każda próba powodowała coraz to liczniejsze i głębsze rany. W związku z powyższym na miejsce interwencji wezwano lekarza weterynarii, łowczego i straż pożarną. Lekarz weterynarii podjął decyzje o uśpieniu zwierzęcia. Załoga straży pożarnej zdjęła padlinę z bramy i przekazała lekarzowi weterynarii i łowczemu. Łosie są stosunkowo mało płochliwe. Dorosłego…