BEZDOMNI ZIMĄ. BĄDŹMY WRAŻLIWI.

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy. W okresie późno jesiennym, a zwłaszcza w nadchodzącym zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn prowadzone…

ZIMA. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

PAMIĘTAJ ! Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem nie tylko administratora lub zarządcy, ale przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Każdy, kto zaniedba ten…

1000 ZŁ ZA WYPALANIE LAKIEROWANYCH ELEMENTÓW MEBLI NA ULICY OSIEDLOWEJ.

I znów spalanie odpadów… W dniu 12.11.2023 roku w związku ze zgłoszeniami mieszkańców ulicy Osiedlowej strażnicy podjęli interwencję dotyczącą składowania i palenia śmieci na terenie opuszczonej posesji mieszczącej się przy tej ulicy. We wskazanym miejscu funkcjonariusze RAP zauważyli duże zadymienie i stwierdzili wypalanie nieczystości stałych (płyty laminowane i drewno lakierowane). Sprawcy wykroczenia zostali wylegitymowani i ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 1000 zł. Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

PAŹDZIERNIK 2023 - PODSUMOWANIE

W październiku 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1242 interwencji: - 735 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 123 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 353 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 31 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 44 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 185 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości –…