TRWAJĄ KONTROLE SPALANIA ODPADÓW. TYM RAZEM UJAWNIONY I UKARANY MIESZKANIEC ULICY SZKLANEJ.

W dniu 09.01.2020 roku w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Nad Potokiem (domki). W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rejonu wokół czujnika Airly usytuowanego na budynku szkoły przy ulicy Sadkowskiej strażnicy ujawnili znacznie podwyższone Lotne Związki Organiczne LZO, które powstają w wyniku spalania m.in.: butelek PET, folii, gumy, lakierowanego drewna lub materiałów tapicerowanych, dywanów lub linoleum napływające z kierunku ulicy Szklanej i Katowickiej…

NIESPOKOJNE WEEKENDOWE WIECZORY... W ROLACH GŁÓWNYCH NIELETNI

W dniu 07.01.2022 roku około godz. 18.00 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon Galerii Słonecznej przy ulicy Chrobrego w Radomiu w Radomiu zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej że dwaj młodzi mężczyźni niszczą ozdoby świąteczne (karetę i rower). Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Administracyjno – Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta Radomia. Wskazanych przez operatora monitoringu mężczyzn ujęto i podczas prowadzenia czynności służbowych ustalono również trzecią osobę, również sprawcę uszkodzenia mienia. Podczas legitymowania okazało się, że wszyscy młodzi mężczyźni są nieletni (maja po 15 i 16 lat)…

GRUDZIEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

W grudniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1258 interwencji: - 729 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 154 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 329 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 46 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 26 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 193 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości –…

ZIMA 2021/2022. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

PAMIĘTAJ ! Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem nie tylko administratora lub zarządcy, ale przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Każdy, kto zaniedba ten…