MALOWALI SPRAYEM ELEWACJĘ TUNELU W ULICY GRZECZNAROWSKIEGO. UJĘCI PRZEZ PATROL REFERATU PREWENCJI

W dniu 27.02.2021 roku o godzinie 22:20 operator monitoringu miejskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że w tunelu w ulicy Grzecznarowskiego na wysokości targowiska dwie młode osoby malują elewację tunelu sprayem. Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę nocną na terenie miasta. Na widok zbliżającego się patrolu osoby podjęły próbę ucieczki jednak po chwili zrezygnowały z uciekania, zostały ujęte i doprowadzone do pojazdu służbowego Straży Miejskiej. Na elewacjach tunelu wymalowane były farbą duże napisy i rysunki. Sprawcami były obydwie osoby, 30 latka…

TRWAJĄ KONTROLE SPALANIA ODPADÓW. TYM RAZEM UJAWNIONY I UKARANY TRUCICIEL Z ULICY CZARNEJ

W dniu 25.02.2022 roku w wyniku własnych obserwacji dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Ustronie i Młodzianów. W wyniku oblotu rejonu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym oraz szczegółowej analizy zebranych danych wytypowano miejsca budzące zastrzeżenia co do spalania paliw niewłaściwej jakości. Szczegółowe badanie stacją „SOWA” wykazało, że wynik jednego z badań przeprowadzonych nieopodal posesji mieszczącej się przy ulicy Czarnej jednoznacznie wskazywał na spalanie odpadów. Badanie wskazało podwyższone stężenie Cyjanowodoru, Formaldehydu i Lotnych Związków…

28 LATEK SKAKAŁ PO SAMOCHODACH NA ULICY WARYŃSKIEGO. UJĘTY NA GORĄCYM UCZYNKU

W dniu 20.02.2022 roku o godzinie 5:05 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Traugutta, Prusa i Waryńskiego w Radomiu zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej że na wysokości posesji Waryńskiego 1/3 młody mężczyzna skacze po samochodach. Dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Administracyjno - Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta Radomia. Na miejscu zdarzenia strażnicy zauważyli młodego mężczyznę, który zeskoczył z pojazdu osobowego marki Volkswagen i kopał w pojazd Ford Galaxy. Mężczyzna ten został ujęty i z uwagi, iż był agresywny zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek.…

ZERWANA ELEWACJA BLOKU PRZY ULICY STRUGA 78

W dniu 07.02.2022 roku o godz. 15:15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące szkód wyrządzonych przez silny wiatr i deszcz. Tym razem strażnicy podjęli interwencje i zabezpieczenie terenu wokół bloku przy ulicy Struga 78, gdzie uszkodzeniu, zerwaniu uległa elewacja bloku. Tu również oprócz szkód w mieniu nikomu nic się nie stało. Pomocy Straży Pożarnej udzielili nasi funkcjonariusze zabezpieczając newralgiczny teren przed dostępem osób postronnych.