Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2023

W dniu 12 lipca o godzinie 4:20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację od operatora monitoringu miejskiego o poważnie wyglądającej bójce 6 (sześciu) osób na wysokości posesji przy ulicy Struga 44.

Dyżurny natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponował patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego.

Podczas dojazdu pracownik stacji monitoringu przekazał, że grupa rozdzieliła się i trzy agresywne osoby przemieszcza się w kierunku centrum, ulicy Staszica.

Funkcjonariusze zauważyli wskazywaną przez monitoring miejski grupę na wysokości ulicy Miłej. W trakcie prowadzonych czynności służbowych wylegitymowano osoby biorące udział w zajściu. Ustalono również osobę poszkodowaną, którą okazała się 18 letnia radomianka.

Dwoje sprawców (agresorów) ujęto. Okazali się nimi 33 lenia kobieta i 22 letni mężczyzna.

Strażnicy miejscy polecili operatorowi monitoringu dokładne sprawdzenie zapisu kamer oraz utrwalenie na nośniku elektronicznym całego zajścia celem wykorzystania w postępowaniu wyjaśniającym.

Wszystkie ujęte osoby przewieziono do I Komisariatu Policji i przekazano wraz z kompletem dokumentacji służbowej celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

 

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej

w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do dnia 28.07.2023 do godz.12.00

Postepowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 31.07.2023 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce

http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33

 

ZAGADNIENIA NA TEST WIEDZY OGÓLNEJ:

 1. Podstawowe informacje o Straży Miejskiej miasta Radomia
 2. Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego
 3. Podstawowe informacje z zakresu ustroju państwa
 4. Ustawa o strażach gminnych

RODZAJE ĆWICZEŃ NA TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM:

Bateria testów to 4 ćwiczenia testujące wybrane zdolności motoryczne (siłę, wytrzymałość i zwinność):

 1. Uginanie i prostowanie ramion (z podporu leżąc przodem dla mężczyzn, z klęku podpartego dla kobiet) – tzw.  pompki
 2. Bieg „zygzakiem” po torze prostokąta 5m x 3m
 3. Siad z leżenia w czasie 30 s. (tzw. brzuszki)
 4. Próba biegu wytrzymałościowego (800 m dla kobiet, 1000 m dla mężczyzn)
Dział: Aktualności
poniedziałek, 10 lipiec 2023 12:09

BEZ UPRAWNIEŃ I Z SĄDOWYM ZAKAZEM...

W dniu 09.07.2023 r. strażnicy kontrolowali MOSiR Borki zwracając szczególną uwagę na porządek publiczny oraz  parkowanie pojazdów.

Około godziny 16:15 podczas kontroli strażnicy zauważyli pojazd marki Opel, którego kierowca poruszał się ulicą Bulwarową a następnie nie zwalniając wjechał na alejkę (ciąg pieszy) prowadzącą do zalewu i nie zwracając zbytniej uwagi na poruszających się ludzi przejechał i zatrzymał pojazd tuż przy zbiorniku wodnym.

Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania i tuz po zatrzymaniu auta wylegitymowali sprawcę wykroczenia, którą okazała się 38 latka z Radomia.

Kobieta nie potrafiła w logiczny sposób wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania na drodze.

W wyniku czynności służbowych ustalono również, że legitymowana 38 latka nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów a obecnie jest w trakcie zakazu nałożonego na nią przez Sąd Rejonowy w związku z prowadzeniem pojazdu bez uprawnień w 2022 roku.

Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji, który przejął czynności służbowe w sprawie.

Sprawę prowadzi III Komisariat Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności

Co to jest droga pożarowa?

Droga pożarowa – jest to jezdnia z nawierzchnią utwardzoną, zapewniająca swobodny dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej do budynków i innych obiektów budowlanych niezależnie od pory dnia i roku.

Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej do określonego typu budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.2009.124.1030). W szczególności mowa jest o budynkach średnio wysokich, wysokich oraz wysokościowych, jak również obiektach zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną jako zagrożenie dla ludzi.

Co to jest droga pożarowa? Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu taka jezdnia musi mieć utwardzoną powierzchnię, minimalną szerokość 4 m i maksymalne nachylenie 5°. Jej zadaniem jest umożliwienie jednostkom straży pożarnej dostępu do budynku o każdej porze roku. Co więcej, droga pożarowa powinna być poprowadzona wzdłuż dłuższego boku obiektu i być od niego oddalona o 5-15 m.

Czy droga pożarowa musi być oznakowana?

Obowiązek poprowadzenia drogi pożarowej do danego obiektu spoczywa na jego właścicielu. W praktyce są to najczęściej wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy droga pożarowa musi być oznakowana w specjalny sposób?

Owszem! Oznakowanie po pierwsze informuje jednostki straży pożarnej, jak sprawnie dojechać do budynku. Po drugie, jest ostrzeżeniem dla wszystkich użytkowników drogi, aby nie parkowali w wyznaczonym paśmie i nie utrudniali strażakom dojazdu.

Prawidłowe oznakowanie składa się ze znaku informacyjnego "Droga pożarowa" oraz towarzyszącego mu znaku "Nie zastawiać". Oba powinny być wykonane z materiału fluorescencyjnego lub odblaskowego, aby były widoczne o każdej porze dnia i nocy. Należy uściślić, że nie są to jednak znaki drogowe.

W świetle obowiązujących przepisów znak "Droga pożarowa" powinien być umieszczony:

 • przy wjazdach na drogę pożarową;
 • zawsze po prawej stronie jezdni;
 • na wysokości co najmniej 2 metrów od nawierzchni jedni.

Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej?

Ponieważ znak "Droga pożarowa" ma charakter informacyjny, nie stanowi on podstawy do wypisania mandatu. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli tablicy towarzyszy znak drogowy "zakaz postoju" (B-35) lub "zakaz zatrzymywania się" (B-36). Za naruszenie wspomnianych zakazów policja lub straż miejska mogą wystawić mandat w wysokości 100 zł.

To jednak niejedyne konsekwencje, które czekają niesubordynowanych kierowców. Nawet jeśli na drodze pożarowej nie obowiązuje oficjalny zakaz postoju lub zatrzymywania się, przepisy przewidują możliwość nałożenia sankcji finansowych, gdy dojdzie do stanu pogotowia.

Gdyby w danym budynku wybuchł pożar, a zaparkowane na drodze pożarowej auto utrudniało straży pożarnej dojazd, istnieje podstawa do wystawienia mandatu. Chociaż odpowiedzialnością obciąża się głównie właściciela budynku, kierowca może być ukarany na wniosek strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej.

Ile wynosi mandat za parkowanie na drodze pożarowej w takiej sytuacji? Obowiązujący kodeks wykroczeń przewiduje dla osób utrudniających prowadzenie działań ratowniczych, w szczególności blokujących dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej, karę grzywny, aresztu lub nagany. Taka grzywna może sięgać nawet 500 złotych, a samochód może dodatkowo zostać odholowany na koszt właściciela.

Dział: Aktualności
piątek, 07 lipiec 2023 14:31

CZERWIEC 2023 - PODSUMOWANIE

W  czerwcu 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1424  interwencje:

-                                751 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                                 224 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                                 401 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                                   48 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 37 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 167   , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –         11;
 4. nieporządek                                      -    42; 
 5. niszczenie zieleni -                                  28 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 233 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 386 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 65 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 2;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 194 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 91;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 18 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 38 ;
 14. Awarie – 32;
 15. Handel - 27 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wydarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 45 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 78 ;
 18. Inne – 11 ;
Dział: Aktualności