Artykuły filtrowane wg daty: listopad 2023

środa, 29 listopad 2023 15:45

BEZDOMNI ZIMĄ. BĄDŹMY WRAŻLIWI.

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie późno jesiennym, a zwłaszcza w nadchodzącym zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

            Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn  prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej

 

 1. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

 

Obecnie Placówka dysponuje 55 miejscami, w tym:

 • W Schronisku dla Bezdomnych Kobiet– 25 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet – 6 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – 26 miejscami

 

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzony przez MOPS Radom

 1. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

 

Placówka przeznaczona jest dla mężczyzn. Posiada 22 miejsca noclegowe stałych i 4 miejsca interwencyjne. Jedynym warunkiem jest trzeźwość.        

Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.         Od 01.11 kontenerowa ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn działa w godzinach od 18.00 – 8.00. W godzinach 10.00 – 16.00 pełni funkcje łaźni.

W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub operatora CPR pod bezpłatnym numerem 112, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

PAMIĘTAJ !

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem nie tylko administratora lub zarządcy, ale przede wszystkim właścicieli nieruchomości.

Każdy, kto zaniedba ten obowiązek musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 złotych. Warto też mieć na uwadze, że gdy na nieodśnieżonym chodniku zdarzy się wypadek, poszkodowana osoba może żądać od administratora na drodze cywilnej zadośćuczynienia.

Prawidłowe odśnieżanie ?

Uprzątnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszym. Absolutnie nie wolno zrzucać go na jezdnię. Śnieg najlepiej zamieść na krawędź chodnika, gdzie nie będzie przeszkadzał ani pieszym, ani kierowcom. Jeśli na chodniku wyznaczone zostały przez miasto miejsca parkingowe (zarówno płatne, jak i bezpłatne), za odśnieżenie takiego miejsca odpowiedzialny jest zarządca drogi.

Śliski chodnik czym posypać ?

Śliski chodnik można posypać piaskiem, kruszywem naturalnym lub sztucznym albo solą drogową. Do użytku dopuszczone są też inne substancje: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia (w postaci stałej lub zwilżonej) oraz mieszanki środków chemicznych i niechemicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach). Jeśli użyte zostały środki chemiczne, to takiego błota pośniegowego i lodu nie wolno składować pod drzewami, ani wrzucać do rzeki lub stawu.

Zarządca ma też ma obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa, gdy śnieg już stopnieje.

Sople i nawisy.

Administrator nieruchomości musi też usuwać sople i nawisy śnieżne, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu przechodniów. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na mandat od 20 do 500 złotych (art. 72 Kodeksu wykroczeń).

W tych trudnych zimowych dniach pamiętajmy również o osobach bezdomnych
i potrzebujących pomocy. Gdy napotkamy takie osoby kontaktujmy się niezwłocznie
z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem 986.

Dział: Aktualności

I znów spalanie odpadów…  

W dniu 12.11.2023 roku w związku ze zgłoszeniami mieszkańców ulicy Osiedlowej strażnicy podjęli interwencję dotyczącą składowania i palenia śmieci na terenie opuszczonej posesji mieszczącej się przy tej ulicy.

We wskazanym miejscu funkcjonariusze RAP zauważyli duże zadymienie i stwierdzili wypalanie nieczystości stałych (płyty laminowane i drewno lakierowane). Sprawcy wykroczenia zostali wylegitymowani i ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 1000 zł.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

 

Dział: Aktualności
piątek, 10 listopad 2023 13:09

PAŹDZIERNIK 2023 - PODSUMOWANIE

W październiku 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła    1242    interwencji:

-                                735 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                                123 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                                353 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                                  31 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 44 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 185 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   – 29 ;
 4. nieporządek                                      -  30; 
 5. niszczenie zieleni -  61   ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 164 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie –   464;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 70 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 4;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 86 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 71;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 7 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 13;
 14. Awarie – 31 ;
 15. Handel - 7;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wydarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 26;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 65;
 18. Inne – 5;
Dział: Aktualności

Do ciekawego zdarzenia doszło podczas kontroli Parku Leśniczówka przez strażników Referatu Prewencji.

W dniu 6.11.2023 roku około godziny 21:30 strażnicy zauważyli dziwnie zachowującego się mężczyzną, który rozglądał się na boki i kucając kręcił się przy samochodzie marki Skoda.

Strażnicy zachowując dyskrecję podeszli do młodego mężczyzny i zauważyli jak zmienia tablice rejestracyjne w pojeździe. 24 latek tłumaczył się , że chciał zrobić dowcip właścicielowi Skody, koledze ale … nie znał danych właściciela pojazdu. W związku z podejrzeniem, że zmiana tablic w pojeździe mogła służyć do popełnienia czynu zabronionego funkcjonariusze wezwali na miejsce patrol Policji.

Policjanci od razu poznali mężczyznę, który wielokrotnie przewinął się w działaniach policyjnych związanych procederem ujawnionym przez strażników.

Ujęty 24 latek został przekazany patrolowi policji celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 06 listopad 2023 08:42

OKRADŁ NIETRZEŹWEGO W PARKU KOŚCIUSZKI

W dniu 5.11.2023 r. o godzinie 2.35 operator monitoringu miejskiego zauważył leżącego na ławce w Parku Kościuszki mężczyznę, o czym poinformował dyżurnego Straży Miejskiej.  Dodał, że do leżącego podszedł inny młody mężczyzna, przeszukał mu kieszenie i z jednej z nich wyciągnął jakieś przedmioty.  

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie zadysponował na miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta Radomia.

Strażnicy udali się we wskazane miejsce i udzielili pomocy leżącemu mężczyźnie, który był pod wyraźnym wpływem alkoholu, nie był w stanie samodzielnie się poruszać i kontakt z nim był utrudniony. W związku z tym na miejsce wezwano ratownictwo medyczne, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Przy współpracy z pracownikiem monitoringu miejskiego, z którym podejmujący interwencję funkcjonariusze mieli bezpośredni kontakt radiowy, rozpoczęli penetrację terenu przyległego do miejsca zdarzenia. Dokładny opis sprawcy „kradzieży” pozwolił na szybką jego lokalizację. Mężczyzna ten powrócił ponownie w miejsce, w którym wcześniej leżał nietrzeźwy. Tam został ujęty. Po dokonaniu kontroli osobistej u ujętego mężczyzny ujawniono telefon komórkowy marki Motorola, do którego kradzieży się przyznał.

Sprawcę kradzieży doprowadzono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i oddano do dyspozycji dyżurnego celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności