Artykuły filtrowane wg daty: październik 2023

poniedziałek, 30 październik 2023 03:37

STRAŻNICY POMOGLI SKRAJNIE ZAŁAMANEMU 60 LATKOWI...

W dniu 30.10.2023 roku około godziny 23.05 strażnicy Referatu Administracyjno - Porządkowego kontrolowali ład i porządek publiczny na Placu Konstytuacji 3-go Maja w Radomiu. Podczas kontroli zauważyli leżącego w wodzie na brzuchu mężczyznę. Mężczyzna ten trzymał w ręku telefon i w pozycji leżącej pisał sms.

Strażnicy podjęli interwencję, która jak się okazało była „w miejscu i czasie”.

Mężczyzna na pytania strażników o to dlaczego leży, czy wszystko w porządku odparł, że :”ma 60 lat i prosi o pomoc ponieważ jest skrajnie załamany, nie widzi sensu życia… „ Mężczyzna był trzeźwy, logicznie wypowiadał się i rozmawiał z patrolem. Oświadczył również ,że przed chwila wysłał sms do swoich znajomych, że odbierze sobie życie bo już dłużej tak nie może żyć. Oczywiście strażnicy udzielili pomocy, rozmawiali z nim do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki Ratownictwa Medycznego. Ustalono, że mężczyzna mieszka sam, nie ma rodziny oraz że jest artystą z podradomskiej miejscowości. Po rozmowie z ratownikami zadecydowano, że 60 latek zostanie przewieziony do szpitala.

 

Dział: Aktualności

Radomska Straż Miejska już w minionym tygodniu rozpoczęła działania związane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie radomskich nekropolii.

Jak co roku kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch pieszy i samochodowy w obrębie cmentarzy wzrasta, strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę radomskich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Patrole mają nie tylko wyeliminować kradzież ozdobnych wiązanek czy zniczy pozostawionych na grobach najbliższych, ale także ich celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z braku rozsądku w trakcie zbliżających się dni. Przypominamy, że strażnicy nie tylko kontrolują teren, ale także rozmawiają i ostrzegają mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami.

Straż Miejska w Radomiu uczula osoby sprzątające mogiły, aby nie pozostawiały w widocznym miejscu torebek z dokumentami i pieniędzmi, bowiem to właśnie one są łakomym kąskiem dla złodziei, a tych niestety w okresie Wszystkich Świętych znacznie przybywa. Co ważne, ich łupem bardzo często padają także mniej wartościowe przedmioty, jak np. znicze, które następnie z łatwością można sprzedać.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w przypadku wybrania się na cmentarz z dzieckiem, o zwracanie na nie szczególnej uwagi.

Pamiętajmy, że w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego (od 31 października do 1 listopada nie wszędzie dojedziemy samochodem), a dla własnego komfortu zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. W związku z tym iż w czasie Święta Zmarłych dodatkowe przystanki umiejscowione są w różnych miejscach, dlatego wysiadając z autobusu, należy zwrócić szczególną uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Apelujemy! Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, które mogą potrzebować naszej pomocy. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy nikt z naszego bezpośredniego otoczenia nie potrzebuje wsparcia. Czasami widzimy, że ktoś gorzej się czuje, zasłabł, czy wygląda na przestraszonego. Nie bójmy się i reagujmy. Wystarczy zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a w razie czego prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

W ostatnich dniach października Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk. Do tej pory pogoda nas rozpieszczała ale nieuchronnie zbliżają się zimne dni a to wiąże się z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Sezon grzewczy powoli nam się rozpoczyna i jak co roku strażnicy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa prowadzą analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;

2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;

3. żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Przypominaliśmy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

 

Dział: Aktualności
poniedziałek, 16 październik 2023 17:51

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM – NABÓR NA 4 STANOWISKA

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Praca w Straży Miejskiej w Radomiu jest pracą dla społeczeństwa. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym. Wymaga zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in. umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej

w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do dnia 31.10.2023 do godz.15.00

Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 03.11.2023 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce:

http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33

 

ZAGADNIENIA NA TEST WIEDZY OGÓLNEJ:

 1. Podstawowe informacje o Straży Miejskiej miasta Radomia

 2. Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego

 3. Podstawowe informacje z zakresu ustroju państwa

 4. Ustawa o strażach gminnych

RODZAJE ĆWICZEŃ NA TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM:

Bateria testów to 4 ćwiczenia testujące wybrane zdolności motoryczne (siłę, wytrzymałość i zwinność):

 1. Uginanie i prostowanie ramion (z podporu leżąc przodem dla mężczyzn, z klęku podpartego dla kobiet) – tzw. pompki

 2. Bieg „zygzakiem” po torze prostokąta 5m x 3m

 3. Siad z leżenia w czasie 30 s. (tzw. brzuszki)

 4. Próba biegu wytrzymałościowego (800 m dla kobiet, 1000 m dla mężczyzn)

Dział: Aktualności
poniedziałek, 09 październik 2023 11:44

WRZESIEŃ 2023 - PODSUMOWANIE

We wrześniu 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1375   interwencji:

-                                762 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                                208 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                                375  interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                                   30 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 54 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 152 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –  29 ;
 4. nieporządek                                      -   27 ; 
 5. niszczenie zieleni -    44 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 190 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 432 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 78 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 1;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 152 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 117;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 14;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 23 ;
 14. Awarie – 45;
 15. Handel - 6;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wydarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 34 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 70;
 18. Inne – 7;
Dział: Aktualności