Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2022

W nocy 30/31.07.2022 roku o godz. 1.25 operator monitoringu miejskiego zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej że młody mężczyzna niszczy wiatę przystanku autobusowego przy ulicy Rapackiego w Radomiu.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Prewencji pełniący służbę nocną na terenie miasta Radomia.

Na widok zbliżającego się patrolu wskazany przez operatora monitoringu mężczyzna próbował uciekać, bez rezultatu. Podejmujący interwencję funkcjonariusze straży  ustalili, że mężczyzna, jest sprawcą wybicia szyby w wiacie przystankowej.

Od mężczyzny wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. W trakcie czynności służbowych młody człowiek przyznał się do wybicia szyb w przystanku, lecz nie umiał wytłumaczyć dlaczego to zrobił.

Ujętego sprawcę dewastacji przystanku autobusowego doprowadzono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i oddano do dyspozycji dyżurnego KP celem wykonania dalszych czynności służbowych. 

Dział: Aktualności

W dniu 12.07.2022 roku o godzinie 0:50 operator monitoringu miejskiego poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że u zbiegu ulic Kelles-Krauza i 25 Czerwca zauważył młodego mężczyznę, który kopał oraz rozrzucał elektryczne hulajnogi należące do firmy „Bolt”.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce zdarzenia partol interwencyjny Referatu Administracyjno – Porządkowego.

Na miejscu zdarzenia, na wysokości ZSSamochodowych strażnicy zauważyli zniszczoną, rzuconą na środek jezdni hulajnogę, która stwarzała zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Podczas penetracji terenu nie zauważyli żadnej osoby odpowiadającej rysopisowi sprawcy aktu wandalizmu. Po kilku minutach ponownie operator monitoringu miejskiego zauważył poszukiwanego mężczyznę, który rozrzucał hulajnogi na ulicy 25 Czerwca. Tym razem ten młody człowiek przebywał  na przystanku autobusowym na ulicy Kusocińskiego. Strażnicy natychmiast ruszyli we wskazanym kierunku. Na widok zbliżających się funkcjonariuszy młody mężczyzna podjął próbę ucieczki, nieskutecznie. Po krótkim pościgu został ujęty. Mężczyznę próbowano wylegitymować (odmówił podania danych) i z uwagi iż był agresywny i wulgarny oraz nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy zastosowano śpb. Wyczuwalna była od niego wyraźna woń alkoholu.

Nie poczuwał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wezwano na miejsce patrol Policji, który przejął czynności służbowe od patrolu Straży Miejskiej. Policjantom również odmówił podania danych osobowych. W związku z powyższym mężczyznę zatrzymano.

Ujętego sprawcę zakłócania ładu i porządku publicznego oraz dewastacji mienia przewieziono do Policyjnych Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych celem wytrzeźwienia i przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Czynności w sprawie prowadzi KP I Radom

Dział: Aktualności

W dniu 04.07.2022 roku o godzinie 2:40 operator monitoringu miejskiego obserwując centrum miasta zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na ulicy Plac Konstytucji 3 go Maja oraz Plac Jagielloński dwaj młodzi mężczyźni malują filary wentylacyjne, witryny i elewacje markerami.

Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował patrol interwencyjny Straży Miejskiej, pełniący służbę nocną na terenie miasta.

Na widok zbliżającego się patrolu mężczyźni próbowali się ukryć a następnie uciekać. Obydwaj zostali ujęci i doprowadzeni do pojazdu służbowego Straży Miejskiej gdzie ujawniono przy nich markery. Sprawdzono wskazane przez operatora monitoringu miejsca, które malowali. Filary wentylacyjne, witryny i elewacje pomazane były dużymi napisami i rysunkami. Obu mężczyzn wylegitymowano. To 20 latkowie mieszkańcy naszego miasta. Podczas ujęcia sprawcy dewastacji nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy, jeden z nich (młodszy) był agresywny i wulgarny. W związku z tym podejmujący wobec niego interwencję strażnicy użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i kajdanek. Od mężczyzn wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Nie dosyć, że dewastowali nasze mienie to żaden z nich nie czuł się winny

W związku z popełnionym czynem zabronionym ujętych mężczyzn przewieziono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i przekazano do dyspozycji dyżurnego celem, wykonania dalszych czynności służbowych. O uszkodzeniach elewacji strażnicy powiadomili również właścicieli kamienic.

Sprawę prowadzi I Komisariat Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu.

Dział: Aktualności
wtorek, 05 lipiec 2022 09:16

CZERWIEC 2022 - PODSUMOWANIE

W czerwcu  2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1411  interwencji:

-                         733 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                         259 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                         357 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                         62   interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 15 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   154     , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –    15   ;
 4. nieporządek                                      -     34  ; 
 5. niszczenie zieleni                      -      41   ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 223 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 341 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 91 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 5 ;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 192 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 124 ;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 24 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 21 ;
 14. Awarie – 43 ;
 15. Handel - 19 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 53 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 97 ;
 18. Inne – 8 ;
Dział: Aktualności

Są wakacje, jest ciepło, a to oznacza, że mamy pełnię sezon grillowego. Do Straży Miejskiej w Radomiu wpływa coraz więcej pytań dotyczących tego, gdzie można legalnie grillować, na co pozwalają nam przepisy?

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów zabraniających grillowania na wolnej przestrzeni. Należy jednak pamiętać o tym, że o ile samo rozpalenie grilla nie jest zabronione to niektóre czynności, które mogą towarzyszyć takiej formie spędzania wolnego czasu już tak.

Najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z art. 82 §3 Kodeksu Wykroczeń ,,Kto na terenie lasu, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Kolejną kwestią  i chyba najważniejszą jest zachowanie osób grillujących. Grill to zazwyczaj okazja do spożywania alkoholu. Jeśli uczestnicy zabawy robią to w miejscu niedozwolonym, to narażają się na karę (art. 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Kiedy w atmosferze dobrej zabawy głośno się zachowują zakłócając spokój i porządek publiczny (art. 51§1 lub 2 KW) czy kończąc spotkanie zostawią po sobie zaśmiecony teren (art. 145 KW), również muszą liczyć się z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń.
Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań, w tym palenia grilla na balkonie czy tarasie. Istnienie takich zakazów i ich egzekwowanie leży tylko i wyłącznie w gestii administratora. Za ignorowanie takich zakazów nie są przewidziane sankcje karne wynikające z Kodeksu Wykroczeń czy innych ustaw.

Podsumowując grillować można, ale z rozsądkiem i przy odpowiednim zachowaniu osób w tym uczestniczących.

Dział: Aktualności