Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2022

W dniu 27.03.2022 roku o godzinie 23:50 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego w Radomiu  zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że na ławce przy Kościele Garnizonowym siedzi grupa osób, które spożywają alkohol.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta Radomia.

Na miejscu zdarzenia strażnicy zauważyli opisane przez operatora monitoringu miejskiego trzy osoby, z których dwie spożywały wódkę. 28 latkę, obywatelkę Polski i 19 latka, obywatela Ukrainy (zameldowanego na pobyt czasowy w Radomiu) ukarano mandatami karnymi z art 43” ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz pouczono o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Osoby te po zakończeniu czynności służbowych oddaliły się w kierunku ulicy Kilińskiego.

Po chwili operator monitoringu ponowił zgłoszenie w stosunku do legitymowanych wcześniej osób. Tym razem mężczyzna oddawał mocz do koszy i gazonów na ulicy Focha i Kilińskiego. Strażnicy ponownie podjęli czynności w stosunku do młodego obywatela Ukrainy. Podczas ujęcia sprawca dewastacji nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, był agresywny i wulgarny. W związku z tym podejmujący wobec niego interwencję strażnicy użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i kajdanek. Od mężczyzny wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. W trakcie czynności służbowych młody człowiek ubliżał strażnikom i dotkliwie ugryzł jednego z nich w przedramię.

Z całego przebiegu zdarzenia sporządzono dokumentacje służbową oraz zabezpieczono nagrania monitoringu miejskiego.

Ujętego 19 latka doprowadzono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i oddano do dyspozycji dyżurnego KP celem wykonania dalszych czynności służbowych w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza straży miejskiej, czynnej napaści oraz wypowiadania gróźb karalnych. 

 

Dział: Aktualności
czwartek, 24 marzec 2022 10:32

PRZYPOMINAMY O WIOSENNYCH PORZĄDKACH

Nastała wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy miejscy będą sprawdzać stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolować czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dział: Aktualności

Pomocy ciąg dalszy…

Tym razem konwój humanitarny w naszej strażniczej obsadzie wyruszył z Radomia z darami dla Żytomierza.

Po Winnicy, którą również „obsługiwaliśmy” to Żytomierz na Ukrainie jest miejscem docelowym naszych darów, całej pomocy od mieszkańców miasta Radomia i nie tylko.

„Port” przeładunkowy w Medyce jest pełen naszej, polskiej pomocy. Radom na stałe gości na polsko-ukraińskiej granicy przekazując najbardziej potrzebne artykuły i materiały.

Chcecie pomóc?

Kamienica Deskurów przy ulicy Rynek przyjmuje z otwartymi rękami wszystkich darczyńców...

Dział: Aktualności
czwartek, 17 marzec 2022 15:48

STRAŻ MIEJSKA POMAGA UCHODŹCOM

Straż Miejska w Radomiu włączyła się w pomoc, którą miasto organizuje dla uchodźców z Ukrainy od dnia wybuchu wojny z Rosją. Strażnicy pomagają w każdej sytuacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu informują, przekazują, przewożą przybyłych z Ukrainy obywateli do ich miejsca zakwaterowania, pomagają przy dzieciach i bagażach. Informują o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, a zagubionym wskazują drogę.

Straż Miejska w Radomiu aktywnie uczestniczy w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Strażnicy, którzy patrolują miasto, zwracają szczególną uwagę na pojazdy na ukraińskich tablicach rejestracyjnych oraz osoby narodowości ukraińskiej, które przybywają do Radomia pociągiem lub autobusem. Ich zadaniem jest informowanie napotkanych osób, które wydają się zagubione o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc. Każdy z patroli posiada ulotki informacyjne w języku polskim i ukraińskim, które pomocne są podczas kontaktu
z cudzoziemcami.

Straż Miejska współpracuje również z Miejskim Punktem Pomocy Uchodźcom z Ukrainy mieszczącym się w Kamienicy Deskurów. Strażnicy pomagają przewozić przybyłych z Ukrainy obywateli do ich tymczasowego miejsca zakwaterowania, pomagają przy dzieciach i bagażach. Pomagają przy tworzeniu miejsc noclegowych i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych pod takie miejsca.

Punkt mieszczący się w kamienicy Deskurów ma jeden podstawowy cel, ma łączyć tych którzy pomocy potrzebują i tych, którzy pomoc chcą zaoferować.

Osoby które udadzą się do placówki przy Rynek 15 otrzymają kompleksową pomoc bez zbędnych formalności. W ciągu kilkunastu minut dostaną dach nad głową, niezbędne na pierwsze dni rzeczy łącznie z lekarstwami. Strażnicy apelują do radomian, którzy chcą pomagać by śledzili stronę radomdlaukrainy.pl na której są aktualizowane bieżące potrzeby.

Transport humanitarny zorganizowany przez radomian dla Winnicy był pierwszym, który tam dotarł. W pomocy i drodze na Ukrainę do przejścia granicznego w Medyce uczestniczyli również nasi strażnicy.

Strażnicy zachęcają radomian do udziału w działaniach pomocowych na rzecz uchodźców w Kamienicy Deskurów. Punkt  czynny jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 10 do 20.

Dział: Aktualności
czwartek, 10 marzec 2022 09:37

LUTY 2022 - PODSUMOWANIE

W lutym 2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła    1258   interwencji:

-                       678 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                       112 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                       416 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                         52 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 45 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –      259 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –       59 ;
 4. nieporządek                                      -        75 ; 
 5. niszczenie zieleni -         59 ;
 6. akcja zima -          2 ;
 7. Interwencje dotyczące zwierząt – 105 ;
 8. Nieprawidłowe parkowanie – 344 ;
 9. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 88 ; w tym:
 10. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 11 ;
 11. Sprawcy przestępstw – 3;
 12. Zagrożenie zdrowia i życia – 138 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 13. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 63 ;
 14. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 35 ;
 15. Asysta/Potwierdzenie danych – 27 ;
 16. Awarie – 46;
 17. Handel - 2 ;
 18. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 17 ;
 19. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 82 ;
 20. Inne – 4 ;
Dział: Aktualności