Artykuły filtrowane wg daty: luty 2022

W dniu 27.02.2021 roku o godzinie 22:20 operator monitoringu miejskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że w tunelu w ulicy Grzecznarowskiego na wysokości targowiska dwie młode osoby malują elewację  tunelu sprayem.

Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę nocną na terenie miasta.

Na widok zbliżającego się patrolu osoby podjęły próbę ucieczki jednak po chwili zrezygnowały z uciekania, zostały ujęte i doprowadzone do pojazdu służbowego Straży Miejskiej. Na elewacjach tunelu wymalowane były farbą duże napisy i rysunki. Sprawcami były obydwie osoby, 30 latka z Radomia i 24 latek z Warszawy, którzy przyznali się do pomalowania elewacji tunelu w znacznym zakresie.

W związku z popełnionym czynem zabronionym obydwie ujęte osoby zostały ukarane mandatami karnym za niszczenie mienia. Dodatkowo o uszkodzeniach elewacji strażnicy powiadomili również zarządzającego tunelem.

Z miejsca zdarzenia sporządzono szczegółową dokumentację służbową, oraz zabezpieczono materiał z monitoringu, który posłuży zarządcy do wyegzekwowania zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

Dział: Aktualności

W dniu 25.02.2022 roku  w wyniku własnych obserwacji dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Ustronie i Młodzianów. W wyniku oblotu rejonu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym oraz szczegółowej analizy zebranych danych wytypowano  miejsca budzące zastrzeżenia co do spalania paliw niewłaściwej jakości.

Szczegółowe badanie stacją „SOWA” wykazało, że wynik jednego z badań przeprowadzonych nieopodal posesji mieszczącej się przy ulicy Czarnej jednoznacznie wskazywał na spalanie odpadów. Badanie wskazało podwyższone stężenie Cyjanowodoru, Formaldehydu i Lotnych Związków Organicznych LZO.

Podczas kontroli paleniska ujawniono wrzucone do paleniska lakierowane płyty i cięte elementy mebli. Właściciela jednej z radomskich firm produkujących meble, który wypalał duże ilości lakierowanych desek oraz elementów lakierowanych mebli ukarano maksymalnym mandatem karnym.

 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Będziemy przyglądać się firmom mieszczącym się w okolicach ulicy Czarnej w Radomiu, rekontrole wkrótce.

Dział: Aktualności

W dniu 20.02.2022 roku o godzinie 5:05 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Traugutta, Prusa i Waryńskiego w Radomiu zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej że na wysokości posesji Waryńskiego 1/3 młody mężczyzna skacze po samochodach.

Dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Administracyjno - Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta Radomia.

Na miejscu zdarzenia strażnicy zauważyli młodego mężczyznę, który zeskoczył z pojazdu osobowego marki Volkswagen i kopał w pojazd Ford Galaxy.

Mężczyzna ten został ujęty i z uwagi, iż był agresywny zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Od ujętego 28 latka wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu co potwierdziło badanie wydychanego powietrza. Wynik 2 promile.

Strażnicy polecili zabezpieczenie materiału pracownikom monitoringu miejskiego oraz wezwali na miejsce patrol Policji.

Po oględzinach i spisaniu uszkodzeń w obu pojazdach mężczyzna został przewieziony do I Komisariatu Policji i przekazany policjantom wraz ze sporządzona szczegółową dokumentacją służbową.

Dział: Aktualności

W dniu 07.02.2022 roku o godz. 15:15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące szkód wyrządzonych przez silny wiatr i deszcz.

Tym razem strażnicy podjęli interwencje i zabezpieczenie terenu wokół bloku przy ulicy Struga 78, gdzie uszkodzeniu, zerwaniu uległa elewacja bloku.

Tu również oprócz szkód w mieniu nikomu nic się nie stało.

Pomocy Straży Pożarnej udzielili nasi funkcjonariusze zabezpieczając newralgiczny teren przed dostępem osób postronnych.

Dział: Aktualności