Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2022

środa, 28 grudzień 2022 10:16

FAJERWERKI - ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !

Fajerwerki, petardy, rakiety, rzymskie ognie – to materiały wybuchowe. Odpalanie różnego rodzaju rac to nasza ulubiona rozrywka podczas rodzinnego, sąsiedzkiego i plenerowego noworocznego świętowania jednak przy nierozważnym postępowaniu może stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Straż Miejska w Radomiu apeluje o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej. Korzystając z materiałów pirotechnicznych warto zapoznać się z zasadami, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Prosimy mieszkańców naszego miasta o stosowanie się do zaleceń, które pomogą spędzić sylwestrowy czas nie tylko radośnie, lecz i bezpiecznie. Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 • Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 • Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

 • Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
 • Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
 • Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
 • Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
 • Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś odpowiednim służbom (Policji
  i Straży Miejskiej)
 • Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

 

Przestrzegaj przepisów !

Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, dlatego poinformujmy służby porządkowe (Policję i Straż Miejską) o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom.

Korzystając z fajerwerków, pamiętajmy o przepisach:

 art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego),

art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), a także

art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności)

Za powyższe wykroczenia strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny do 500 zł lub skierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu.

Dział: Aktualności

„Malowanie bombek – Przyjaciele dzieciom”. Finał licytacji.

Wystawione na sprzedaż bombki wykonali m.in. przedstawiciele władz miasta, radomscy artyści, dziennikarze, sportowcy, przedstawiciele służb mundurowych i społecznicy. Wśród tak znamienitych osób i instytucji oczywiście nie mogło nas zabraknąć J

Nasza bezpieczna bombka została wylicytowana za kwotę 300 zł. Cieszymy się, że i my cała strażnicza społeczność mogliśmy dołączyć do tego szlachetnego przedsięwzięcia. Bombka umalowana i zlicytowana. Brawo. Dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w malowaniu choinkowych ozdób oraz tym, którzy uczestniczyli w licytacji. Bardzo się cieszymy, że zechcieli Państwo wesprzeć tę szlachetną akcję, której celem od lat jest niesienie pomocy dzieciom będącym w potrzebie.

Cały dochód z tegorocznej licytacji przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Zosi Skórskiej, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną. Dziewczynka nie chodzi, nie mówi i 24 godziny na dobę jest zależna od drugiej osoby. Wymaga wielospecjalistycznej opieki. Ponadto ma wtórny niedobór odporności, który wymaga comiesięcznego przetaczania jej immunoglobulinami w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na opłacenie rehabilitacji oraz podanie botuliny, co pomoże uśmierzyć ból w codziennym funkcjonowaniu.

Dział: Aktualności

Nadeszły zimne dni. Czas, który jest ogromnym wyzwaniem dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie zimowym, a zwłaszcza w nadchodzące mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające
w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn  prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej

 1. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

Obecnie Placówka dysponuje 55 miejscami, w tym:

 • W Schronisku dla Bezdomnych Kobiet– 25 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet – 6 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – 26 miejscami

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzony przez MOPS Radom

 1. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

Placówka przeznaczona jest dla mężczyzn. Posiada 22 miejsca noclegowe stałych i 4 miejsca interwencyjne. Jedynym warunkiem jest trzeźwość.

Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.       Od 01.11 kontenerowa ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn działa w godzinach od 18.00 – 8.00. W godzinach 10.00 – 16.00 pełni funkcje łaźni.

W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub operatora CPR pod bezpłatnym numerem 112, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

W dniu 15.12.2022 roku o godzinie 0:55 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Struga zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na wysokości numeru 52a młody mężczyzna maluje witryny sklepowe sprayem.

Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę nocną na terenie miasta.

W trakcie dojazdu strażnicy otrzymali informację, że obserwowany młody mężczyzna maluje kolejną witrynę sklepową, tym razem na wysokości posesji przy ulicy Struga 38. Sprawca na widok zbliżającego się patrolu Straży Miejskiej podjął próbę ucieczki jednak został ujęty i doprowadzony do pojazdu służbowego Straży Miejskiej gdzie ujawniono przy nim pojemniki po sprayu. Na witrynach wymalowane były farbą duże napisy i rysunki.

Ujętego 29 letniego mieszkańca Radomia przewieziono do Komisariatu I Policji przy ulicy Traugutta.

To już kolejny sprawca niszczenia mienia ujęty na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu i przy współpracy z monitoringiem miejskim

Dział: Aktualności

PAMIĘTAJ !

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem nie tylko administratora lub zarządcy, ale przede wszystkim właścicieli nieruchomości.

Każdy, kto zaniedba ten obowiązek musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 złotych. Warto też mieć na uwadze, że gdy na nieodśnieżonym chodniku zdarzy się wypadek, poszkodowana osoba może żądać od administratora na drodze cywilnej zadośćuczynienia.

Prawidłowe odśnieżanie ?

Uprzątnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszym. Absolutnie nie wolno zrzucać go na jezdnię. Śnieg najlepiej zamieść na krawędź chodnika, gdzie nie będzie przeszkadzał ani pieszym, ani kierowcom. Jeśli na chodniku wyznaczone zostały przez miasto miejsca parkingowe (zarówno płatne, jak i bezpłatne), za odśnieżenie takiego miejsca odpowiedzialny jest zarządca drogi.

Śliski chodnik czym posypać ?

Śliski chodnik można posypać piaskiem, kruszywem naturalnym lub sztucznym albo solą drogową. Do użytku dopuszczone są też inne substancje: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia (w postaci stałej lub zwilżonej) oraz mieszanki środków chemicznych i niechemicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach). Jeśli użyte zostały środki chemiczne, to takiego błota pośniegowego i lodu nie wolno składować pod drzewami, ani wrzucać do rzeki lub stawu.

Zarządca ma też ma obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa, gdy śnieg już stopnieje.

Sople i nawisy.

Administrator nieruchomości musi też usuwać sople i nawisy śnieżne, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu przechodniów. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na mandat od 20 do 500 złotych (art. 72 Kodeksu wykroczeń).

Zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa  budowlanego o odśnieżaniu  dachów budynków. Niewykonanie  obowiązku należytego dbania o stan budynku stanowić może przestępstwo  (występek)  określony w art. 91a Ustawy Prawo Budowlane.

Zgłoszenia należy kierować do PINB,  http://www.pinb.radom.pl/

Dział: Aktualności

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej

w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do 19.12.2022 roku do godziny 15.00

Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 20.12.2022 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33

Dział: Aktualności

W dniu 05.12.2022 roku, w godzinach popołudniowych strażnicy Referatu Ochrony Środowiska kontrolowali stan jakości powietrza na terenie dzielnicy Kaptur. To kolejne po Idalinie miejsce na mapie Radomia, gdzie codziennie sprawdzane mapy Airly pokazują nam znacznie zaniżoną jakość powietrza oraz zawyżony poziom zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10.

W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym strażnicy ujawnili duże zadymienie i gryzący dym wydobywający się z komina jednej z posesji przy ulicy Letniskowej w Radomiu.

Funkcjonariusze skierowali dron w smugę podwyższonego stężenia lotnych związków organicznych i odnaleźli źródło zanieczyszczenia. Podczas kontroli posesji ujawniono, że w piecu wypalano, m. in. poprodukcyjne odpady skórzane pochodzące z produkcji butów. Podczas kontroli sprawdzono również opał wykorzystywany do codziennego opalania pieca.

Właściciela posesji ukarano maksymalnym mandatem karnym.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Strażnicy zapowiedzieli rekontrolę. Dodatkowo ukarany mężczyzna w ciągu najbliższych kilku dni ma przedstawić funkcjonariuszom ROŚ dokument potwierdzający zgodną z przepisami utylizację elementów skórzanych .

Dział: Aktualności
poniedziałek, 05 grudzień 2022 08:16

LISTOPAD 2022 - PODSUMOWANIE

W listopadzie 2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1244   interwencje:

-                           641 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                           100 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                           477 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                              26 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 61 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    184   , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –     33 ;
 4. nieporządek                                      -      47 ; 
 5. niszczenie zieleni -       54 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 130 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 412 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 60 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 3 ;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 82 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 45 ;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 52 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 10;
 14. Awarie – 36 ;
 15. Handel - 6 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 26 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 124 ;
 18. Inne – 13 ;
Dział: Aktualności