Artykuły filtrowane wg daty: październik 2022

poniedziałek, 31 październik 2022 09:33

ŚWIĘTO ZMARŁYCH 2022. STRAŻNICY KONTROLUJĄ CMENTARZE

Radomska Straż Miejska już w minionym tygodniu rozpoczęła działania związane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie radomskich nekropolii.

Jak co roku kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch pieszy i samochodowy w obrębie cmentarzy wzrasta, strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę radomskich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Patrole mają nie tylko wyeliminować kradzież ozdobnych wiązanek czy zniczy pozostawionych na grobach najbliższych, ale także ich celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z braku rozsądku w trakcie zbliżających się dni. Przypominamy, że strażnicy nie tylko kontrolują teren, ale także rozmawiają i ostrzegają mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami.

Straż Miejska w Radomiu uczula osoby sprzątające mogiły, aby nie pozostawiały w widocznym miejscu torebek z dokumentami i pieniędzmi, bowiem to właśnie one są łakomym kąskiem dla złodziei, a tych niestety w okresie Wszystkich Świętych znacznie przybywa. Co ważne, ich łupem bardzo często padają także mniej wartościowe przedmioty, jak np. znicze, które następnie z łatwością można sprzedać.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w przypadku wybrania się na cmentarz z dzieckiem, o zwracanie na nie szczególnej uwagi.

Pamiętajmy, że w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego (od 30 października do 1 listopada nie wszędzie dojedziemy samochodem), a dla własnego komfortu zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. W związku z tym iż w czasie Święta Zmarłych dodatkowe przystanki umiejscowione są w różnych miejscach, dlatego wysiadając z autobusu, należy zwrócić szczególną uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Apelujemy! Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, które mogą potrzebować naszej pomocy. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy nikt z naszego bezpośredniego otoczenia nie potrzebuje wsparcia. Czasami widzimy, że ktoś gorzej się czuje, zasłabł, czy wygląda na przestraszonego. Nie bójmy się i reagujmy. Wystarczy zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a w razie czego prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji

Dział: Aktualności
sobota, 29 październik 2022 09:27

KOLEJNY NIETRZEŹWY KIERUJĄCY...

W dniu 28.10.2022 roku o godz. 15:55 dyżurny Straży Miejskiej w budynku UM Rynek otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnie  nietrzeźwym mężczyźnie, który przyjechał pojazdem pod pomnik legionisty na radomskim rynku.

Dyżurny natychmiast podjął działania, wyszedł z budynku i zauważył opisywanego mężczyznę, gdy ten wsiada do pojazdu marki Skoda, uruchamia silnik i próbuje jechać. Strażnik zatrzymał pojazd, otworzył drzwi i wyczuł bardzo wyraźną woń alkoholu.
W związku z tym iż mężczyzna nie wykonywał poleceń służbowych, funkcjonariusz wyjął kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając dalsze poruszanie się pojazdem. Mężczyzna siedzący za kierownicą został ujęty. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol interwencyjny Straży Miejskiej celem zabezpieczenia zdarzenia oraz patrol WRD KMP Radom, któremu po sporządzeniu dokumentacji służbowej przekazano ujętego oraz kluczyki i pojazd celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Wynik badania to 2,03 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności

W dniu 25.10.2022 roku o godzinie 9:10 funkcjonariusze Referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu podjęli interwencję dotyczącą nielegalnego połowu ryb na tzw. „linkę” na terenie MOSiR Borki z pomostu.

Na miejscu zdarzenia strażnicy zauważyli trzech  mężczyzn, którzy łowili ryby z pomostu za pomącą „linek”. Mężczyźni na widok patrolu podjęli próbę ucieczki. Jeden z kłusowników został ujęty i doprowadzony w miejsce połowu. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie za ubraniem w worku foliowym jedną złowiona rybę, natomiast drugą tuz po złowieniu próbował ukryć pod pomostem. Znaleziono również schowana kolejną rybę, z której sprawca nie zdołał wyjąc haczyka, do którego przywiązany był sznurek owinięty na śrubokręcie.

Cały nielegalny połów został wypuszczony do wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sporządzono szczegółową dokumentację służbową i zdjęciową. Na miejsce wezwano Państwową Straż Rybacką oraz patrol Policji, której przekazano ujętego 43 letniego kłusownika wraz z zabezpieczonym sprzętem.

Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia o rybactwie śródlądowym.

Dział: Aktualności

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie późno jesiennym, a zwłaszcza w nadchodzącym zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

            Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn  prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej

 1. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

Obecnie Placówka dysponuje 55 miejscami, w tym:

 • W Schronisku dla Bezdomnych Kobiet– 25 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet – 6 miejscami
 • W Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – 24 miejscami

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzony przez MOPS Radom

 1. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

Placówka przeznaczona jest dla mężczyzn. Posiada 22 miejsca noclegowe stałych i 4 miejsca interwencyjne. Jedynym warunkiem jest trzeźwość.        

Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.   Od 01.11 kontenerowa ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn działa w godzinach od 18.00 – 8.00. W godzinach 10.00 – 16.00 pełni funkcje łaźni.

W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub operatora CPR pod bezpłatnym numerem 112, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM – NABÓR NA 1 STANOWISKO

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do 14.10.2022 roku z dopiskiem     Konkurs: SM-1/2022

Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 17.10.2022 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33  

ZAGADNIENIA NA TEST WIEDZY OGÓLNEJ:

 1. Podstawowe informacje o Straży Miejskiej miasta Radomia
 2. Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego
 3. Podstawowe informacje z zakresu ustroju państwa
 4. Ustawa o strażach gminnych

RODZAJE ĆWICZEŃ NA TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM:

Bateria testów to 4 ćwiczenia testujące wybrane zdolności motoryczne (siłę, wytrzymałość i zwinność):

 1. Uginanie i prostowanie ramion (z podporu leżąc przodem dla mężczyzn, z klęku podpartego dla kobiet) – tzw.  pompki
 2. Bieg „zygzakiem” po torze prostokąta 5m x 3m
 3. Siad z leżenia w czasie 30 s. (tzw. brzuszki)
 4. Bieg wytrzymałościowy (800 m dla kobiet, 1000 m dla mężczyzn)
Dział: Aktualności
wtorek, 04 październik 2022 08:55

STARTUJEMY Z KONTROLAMI SPALANIA ODPADÓW

W pierwszych dniach października Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk. 

Sezon grzewczy powoli nam się rozpoczyna i jak co roku strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska będą prowadzić analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

 1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
 2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
 3. żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Przypominaliśmy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

Obecnie znowelizowano przepisy dotyczące węgla brunatnego by czasowo (do 30 kwietnia 2023 r.) zawiesić zakaz sprzedaży węgla brunatnego oraz kary za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu, a także by nie karać (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.  

Dział: Aktualności