Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2021

piątek, 30 kwiecień 2021 10:03

LASEK GODOWSKI POSPRZĄTANY !

No i stało się. Brawo!

Była zbiórka o godzinie 16.00 na końcowym linii 6 na Godowie, a później piękna współpraca funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu i mieszkańców Godowa i Młodzianowa.

Napełniliśmy śmieciami, butelkami i plastikami prawie 180 worków o kilku hałdach gabarytów nie wspomnę. W sumie prawie 4 tony śmieci. I niestety to nie wszystko... Resztę ogarniemy następnym razem.

Podziękowania dla wszystkich sprzątających (a było nas około 20 osób, nasze dzieci i okoliczna młodzież również). W szczególności dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 z klasy 6c, sióstr Natalki i Zuzi, Zuzi, Amelki, Oli, Oliwki, jeszcze jednej Oliwii i Patryczkowi.

Dziękujemy Panu Arturowi Kaczorowi z całą rodziną i przyjaciółmi, Mateuszowi Bąkowi z kolegami, Renacie, Robertowi Wojdatowi, Dwóm Tomkom i Mateuszowi oraz wielu innym, których nie znam. Podziękowania dla Pani Judyty, która zatrzymała auto i dołączyła do nas.... Dla wszystkich. Jesteście super.

A zabawa była przednia. Kłaniam się nisko.

W naszym lasku jest teraz czysto. Oby jak najdłużej.

Jutro całe zebrane przez nas “skarby” zostaną zutylizowane dzięki pomocy zakładu Usług Komunalnych i Wydziałowi Gospodarki Komunalnej I Lokalowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

Dział: Aktualności

W dniu 29.04.2021 roku w godzinach popołudniowych Straż Miejska w Radomiu wraz z mieszkańcami dzielnicy Młodzianów i Godów organizuje akcję „Posprzątajmy Radom…”.

Teren objęty sprzątaniem - Las Godowski oraz końcowy linii 6.

Zapraszamy wszystkich, którym porządek, czystość wokół nas i ekologia są bliskie.

Gwarantujemy dużo pracy, uśmiechu, fajną atmosferę i satysfakcję !

Zapewniamy bezpieczne sprzątanie oraz rękawiczki ochronne, dużo worków do napełnienia, o odbiorze zebranych nieczystości nie wspomnę

Dziękujemy Zakładowi Usług Komunalnych oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Radomiu za pomoc i zorganizowanie środków ochronnych i odbioru nieczystości ze sprzątanego rejonu oraz Panu Arturowi Kaczorowi, który swoim zapałem i chęcią działania na rzecz społeczności lokalnej zaraża wszystkich bez wyjątku.

Zbiórka wszystkich chętnych w czwartek o godzinie 16.00 na końcowym linii 6 na Godowie.

Zapraszamy. 

Dział: Aktualności

Kontrole, kontrole, kontrole….

W dniu 24.04.2021 o godz. 10:50 strażnicy Referatu Ochrony Środowiska patrolowali osiedle Kierzków. Sprawdzali stan porządków i jakości powietrza.

W trakcie kontroli zauważyli znaczne zadymienie dochodzące z okolic ulicy Marglowej. Udali się tam niezwłocznie i… znaleźli przyczynę…

Ulica Marglowa. Metalowa beczka, duży ogień z czarnym gryzącym dymem. A w beczce… szmaty i resztki innych różnych substancji zabronionych !! Większość już wypalona.

Kolejny brak odpowiedzialności jednego z naszych mieszkańców. Nie wiedział co zrobić?

Funkcjonariusze sporządzili szczegółowy materiał zdjęciowy i nakazali natychmiastowe ugaszenie paleniska.

Mężczyznę, sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach.

Dział: Aktualności

W dniu 22.04.2021 roku strażnicy Referatu Ochrony Środowiska patrolując ulicę 11 – go listopada zauważyli kolizję trzech aut Toyoty, Seata i Alfy Romeo. Natychmiast udali się w miejsce zdarzenia i rozpytując osoby biorące udział w kolizji ustalili, że sprawca poruszający się pojazdem Toyota nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego i doprowadził do zdarzenia drogowego. Następnie kierowca pojazdu Toyota wraz
z pasażerem zaczęli uciekać w kierunku bloków przy ulicy Sowińskiego. Strażnicy zauważyli uciekających młodych mężczyzn i udali się za nimi. Po bezpośrednim pościgu ujęto obydwu mężczyzn. Okazało się, że kierujący Toyotą młody mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów,  ma zaledwie ukończone 16 lat. Pojazd wypożyczył z wypożyczalni. Przyznał się do kierowania pojazdem oraz spowodowania kolizji.

Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Pasażerkę jednego z pojazdów z uwagi na fakt iż była w widocznej ciąży ratownicy medyczni przewieźli na badania do szpitala.

Do czasu przybycia załóg Policji, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego strażnicy miejscy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz udzielili niezbędnej pomocy przedmedycznej uczestnikom zdarzenia.

Z miejsca kolizji sporządzono szczegółową notatkę służbową wraz z materiałem zdjęciowym. Ujętego 16 latka i również 16 letniego pasażera pojazdu Toyota przekazano przybyłemu na miejsce patrolowi Policji, który przejął czynności od strażników.

Czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu

Dział: Aktualności

W dniu 21.04.2021 roku strażnicy Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu ponownie sprawdzali teren dzielnicy Stara Wola Gołębiowska i Brzustówka zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza. W wyniku kontroli strażnicy ujawnili nieprawidłowości na terenie jednej z posesji przy ulicy Brzustowskiej. 

Przeprowadzono szczegółową kontrolę posesji zakończoną sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Ujawniono, że w piecu przydomowym wypalano odpady laminowane i inne elementy drewniane malowane i lakierowane. Nakazano natychmiastowe ugaszenie ognia a sprawczynię wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy cały rok regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.

Dział: Aktualności

Nastała wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy miejscy będą sprawdzać stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolować czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 05 kwiecień 2021 12:10

MARZEC 2021 - PODSUMOWANIE

W miesiącu marcu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1234   interwencji:
-                    803 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                    157 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                    228 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                      46 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   7 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    346  , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –     110;
    b. nieporządek                                      -      102;  
c. niszczenie zieleni                                        -        79;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   153;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –       261 ;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  88 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 22 ;  
6. Sprawcy przestępstw – 4 ;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 127 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 83 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 27 ;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  24;
11. Awarie –  40 ;
12. Handel -  5 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 13 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  47;
15. Inne – 9 ;
Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych
w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska
w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.

Dział: Aktualności
piątek, 02 kwiecień 2021 12:56

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

Zdrowia, spokoju, ciepła, rozsądku w świętowaniu i szybkiego powrotu do "normalności" życzą funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej w Radomiu.

Dział: Aktualności