Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2021

wtorek, 30 marzec 2021 11:48

RADOMSCY PRZEWOŹNICY "TAXI" POD LUPĄ...

W związku z licznymi zgłoszeniami i sugestiami mieszkańców oraz korporacji taksówkowych działających na naszym terenie Straż Miejska w Radomiu w ramach prowadzonych działań na terenie miasta Radomia od 19 marca prowadzi kontrole pojazdów Taxi mające na celu wyeliminowanie nadużyć w przewozie osób oraz  negatywne zjawisko, jakim jest podszywanie się pod licencjonowanych taksówkarzy, a tym samym eliminowanie prób oszustwa i świadczenia usług taksówkowych przez osoby nie posiadające uprawnień i niezbędnego przygotowania. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

 Strażnicy Referatu Prewencji podczas kontroli sprawdzali :

- oznakowanie pojazdów - zgodność z Uchwałą Rady Miejskiej

- legalizację taksometru

- licencję / wypis z licencji

W pierwszym tygodniu działań strażnicy skontrolowali 80 taksówek ujawnili ogółem 15 nieprawidłowości. Funkcjonariusze 6 kontroli zakończyli postępowaniem mandatowym, pouczyli 8 kierujących i sporządzili 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Kontrole będą prowadzone wyrywkowo przez cały rok.

Wszystkie informacje dotyczące wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia zawarto pod linkiem:

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/transport-drogowy-i-zez/24876,Licencja-na-wykonywanie-transportu-drogowego-taksowka-na-terenie-miasta-Radomia.html

Z uwagi na ograniczony zakres uprawnień do kontroli, które posiadają strażnicy miejscy zwróciliśmy się z prośbą do wszystkich służb i instytucji posiadających uprawnienia do kontroli transportu drogowego o pomoc w działaniach i wyeliminowanie nieprawidłowości.

Dział: Aktualności

Kontrole, kontrole, kontrole….

W dniu 24.03.2021 od godz. 9:00 strażnicy Referatu Ochrony Środowiska patrolowali osiedla Idalin i Glinice. Tam znów czujniki wskazywały znaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Kolejny raz na Glinicach i Idalinie świeciły na pomarańczowo.

Znaleźliśmy przyczynę…

Ulica Małęczyńska i wielkie ognisko z czarnym gryzącym dymem. A w ognisku… kable !!

Takiego braku odpowiedzialności nie widzieliśmy dawno. Pracownik jednej z radomskich firm z wielkim zapałem porządkował teren paląc co popadnie i to za wiedzą szefostwa.

Strażnicy sporządzili szczegółowy materiał zdjęciowy i nakazali natychmiastowe ugaszenie paleniska.

Mężczyznę, sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach.

Zobowiązano również do udokumentowania wywozu nieczystości do miejsca ich składowania na Wincentowie. Rekontrola niebawem.

Dział: Aktualności

W dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2021 roku  ruszyła akcja dystrybucji bezpłatnych maseczek jednorazowych wśród mieszkańców Radomia, przekazanych przez wojewodę mazowieckiego.

Patrole Straży Miejskiej podczas akcji będą zaopatrywać mieszkańców poruszających się po ulicach jak i komunikacją miejską. Będziemy starali się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Każdy patrol Straży Miejskiej posiada do rozdysponowania znaczną ilość maseczek. Rozdajemy maseczki ale również reagujemy na wszelkiego rodzaju łamanie prawa związane z niestosowaniem się do obostrzeń. Odnotowaliśmy kilka przypadków nie zasłaniania nosa
i ust maseczką, które zakończyły się postępowaniem mandatowym. Dodatkowo takie osoby do mandatu otrzymały zestaw kilku maseczek jednorazowych by takie sytuacje się nie powtarzały.

Apelujemy. Stosujmy się do zasady DDM. Dystans. Dezynfekcja. Maseczka.

W naszym mieście maseczki będzie można otrzymać w 10 punktach dystrybucji.

Adresy dostępne na stronie internetowej:

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11907

Dział: Aktualności

W dniu 16.03.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia jakości powietrza przy pomocy map Airly patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Gołębiów.

W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym o godzinie 8:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza.
Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z posesji, warsztat samochodowy przy ulicy Gołębiowskiej w Radomiu.

Podczas kontroli paleniska strażnicy stwierdzili, iż w piecu spalane były znaczne ilości płyt klejonych pokrytych warstwą farby i lakieru. Mężczyznę, sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach. To standardowe postępowanie strażników w takich przypadkach

To już kolejny truciciel ujawniony w okolicach ulicy Gołębiowskiej ...

Przypominamy! Spalajmy tylko dozwolony opał. Wszystkie niepotrzebne meble, przedmioty codziennego użytku, gabaryty ,opony oddajmy do PSZOK na ulicy Witosa. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane są w każdej ilości jeśli dostarczone są we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.radom.pl/page/7322,punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.html

Dział: Aktualności

Mamy to! Rozwijamy się i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Wraz z naszymi funkcjonariuszami wchodzimy na kolejny level.
Marzeniem każdego szefa jednostki umundurowanej jest posiadanie w swoich szeregach ludzi, którzy podczas  wykonywania codziennych obowiązków służbowych będą potrafili fachowo zadbać o zdrowie swoje i mieszkańców.
W dniu 07 marca 2021 przed Komisją Egzaminacyjną strażnicy naszej jednostki:
inspektor Marcin Krawczyk
młodszy inspektor Grzegorz Nowocień
specjalista Jacek Rogacki
po szkoleniu trwającym zgodnie z ustawą prawie 70 godzin złożyli egzamin uzyskując tytuł RATOWNIKA  Yes !
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej
Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Kurs powinien trwał ponad 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.
Nasi strażnicy po zakończonym trudnym egzaminie nabywają wiedzę i umiejętności zawarte i opisane poniżej:
1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, , segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Dział: Aktualności

Tak piękne podziękowania za pracę strażników Ekopatrolu wpłynęły do redakcji Radia Radom. Wczoraj odebraliśmy je osobiście z rąk Pana  Redaktora Jacka Sochaja, który jak wiecie jest również wielkim miłośnikiem zwierząt. :)
Cieszymy się, ze nasza codzienna praca jest zauważana i tak wysoko oceniana przez mieszkańców, którym dobro zwierząt i nie tylko leży na sercu.
Takich przypadków jest wiele, każdy inny ale cel ten sam.
Nie ustajemy w pomocy dla zwierząt. I tak będzie ...

Dział: Aktualności

W dniu 06.03.2021 roku patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował prewencyjnie osiedla Akademickie i Michałów zwracając szczególna uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego.
O godzinie 21:35 na ulicy Mieszka I strażnicy zauważyli pojazd marki Opel Zafira na przysuskich numerach rejestracyjnych, którego kierujący zatrzymał się w odległości ponad 50 metrów od świateł na skrzyżowaniu z ulicą Brzustowską. Po zmianie świateł na zielone kierujący ruszył gwałtownie do przodu jednak nie potrafił utrzymać toru jazdy, poruszał się po ulicy „wężykiem” stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Zmuszał innych kierujących do gwałtownego hamowania i zmiany toru jazdy by uniknąć kolizji.
W związku z powyższym funkcjonariusze udali się za pojazdem Opel i na parkingu przy bloku Mieszka I 15 zatrzymali pojazd do kontroli. Podczas kontroli okazało się, że od kierującego wyczuwalna jest wyraźna woń alkoholu a jego mowa jest bełkotliwa. Mężczyzna był bardzo agresywny i nieprzewidywalny, widać było, że jest pod znacznym wpływem alkoholu. W związku z tym iż nie wykonywał poleceń oraz stawiał bierny i czynny  opór zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. To na chwilę uspokoiło 38 latka. Mężczyzna po krótkiej chwili znów się ożywił i był niesamowicie wulgarny. W trakcie czynności służbowych ustalono, że ujęty mężczyzna spożył dużą ilość wysokoprocentowego alkoholu i mimo sprzeciwów konkubiny pojechał na „przejażdżkę”. Kobieta podeszła do interweniującego patrolu i dodała, że jej konkubent bardzo często prowadził pojazd po spożyciu alkoholu.
Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwali patrol Policji, który po przybyciu przebadał mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 0,99 mg/l (około 2,1 promila).
Pojazd zabezpieczono a ujętego mężczyznę przewieziono do Komisariatu II Policji przy ulicy Radomskiego i pozostawiono w dyspozycji dyżurnego celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

Kolejny dzień i kolejne kontrole….

W dniu 05.03.2021 godz. 13.55 ponownie interwencja własna.

Strażnicy przed wyjazdem skontrolowali mapy  Airly wskazujące stan jakości i zanieczyszczenia powietrza. Kolejny raz na Glinicach i Idalinie czujniki świeciły na pomarańczowo.

Wytypowaliśmy ww rejon do kontroli. I tak w trakcie patrolowania ul. Słowackiego funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska zauważyli duże zadymienie oraz wyczuwalny fetor dobywające

się z terenu jednej z prywatnych posesji. Funkcjonariusze ustalili źródło zanieczyszczenia powietrza i dokonali kontroli paleniska, podczas której stwierdzili, iż w piecu spalane były płyty klejone

pokryte warstwą farby. Sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach.

Przypominamy, że nasi funkcjonariusze regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Prowadzimy kontrole w miarę możliwości codziennie w różnych

rejonach miasta. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia naszych mieszkańców i dodatkowo prowadzimy działania prewencyjne w różnych częściach Radomia.

Apelujemy. Jakość powietrza w naszym mieście jest tylko i wyłącznie zależna od nas samych. Dbajmy o nie. Reagujmy na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości!

Dział: Aktualności

04.03.2021 godz. 13.30 interwencja własna. Kontrolowaliśmy miejsca wytypowane na podstawie własnych obserwacji. Tym razem to okolice Rajca Poduchownego w granicach administracyjnych Radomia.

Warunki pogodowe pozwalały na uruchomienie drona, który jest bardzo przydatny w takich sytuacjach.

Podczas kontroli rejonu ulicy Poduchownej strażnicy Referatu Ochrony Środowiska stwierdzili duże zadymienie oraz fetor. Wskaźniki wskazały znacznie podwyższone parametry PM 10 i PM 2,5.

Stwierdzono, iż na terenie jednej z prywatnych nieruchomości na powierzchni ziemi spalane były odpady pochodzenia roślinnego, a wśród nich… odpady plastikowe.

W takich przypadkach postępowanie jest standardowe. Sprawca ustalony, wylegitymowany i ukarany mandatem karnym z art. 191 ustawy o odpadach.

Dział: Aktualności

Ehhh... Nasi mieszkańcy chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać.

W dniu 03.03.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia map Airly oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Idalin.

W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu ulic Laskowej, Jagodowej, Mazowieckiej oraz Wiertniczej i Sadowej o godzinie 9:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza.
Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z posesji przy ulicy Sadowej w Radomiu.

Podczas kontroli paleniska strażnicy stwierdzili, iz w piecu “cyganek” właścicielka spalała niepotrzebne...buty skórzane. Obok piecyka znajdowała sie pełna skrzynka z butami przygotowanymi do spalenia. W piecu zaś kilka par już palacych sie butów. Na polecenie strażników właścicielka posesji natychmiast oczyściła piec z obuwia i wygasiła palenisko.
Sprawczynię wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym oraz poinformowano o rekontroli posesji.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.

Dział: Aktualności