Artykuły filtrowane wg daty: październik 2021

Radomska Straż Miejska rozpoczęła działania związane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie radomskich nekropolii.

Jak co roku kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch pieszy i samochodowy w obrębie cmentarzy wzrasta, strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę radomskich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Patrole mają nie tylko wyeliminować kradzież ozdobnych wiązanek czy zniczy pozostawionych na grobach najbliższych, ale także ich celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z braku rozsądku w trakcie zbliżających się dni. Przypominamy, że strażnicy nie tylko kontrolują teren, ale także rozmawiają i ostrzegają mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami.

Straż Miejska w Radomiu uczula osoby sprzątające mogiły, aby nie pozostawiały w widocznym miejscu torebek z dokumentami i pieniędzmi, bowiem to właśnie one są łakomym kąskiem dla złodziei, a tych niestety w okresie Wszystkich Świętych znacznie przybywa. Co ważne, ich łupem bardzo często padają także mniej wartościowe przedmioty, jak np. znicze, które następnie z łatwością można sprzedać.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w przypadku wybrania się na cmentarz z dzieckiem, o zwracanie na nie szczególnej uwagi.

Pamiętajmy, że w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego (1 listopada nie wszędzie dojedziemy samochodem), a dla własnego komfortu zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. W związku z tym iż w czasie Święta Zmarłych dodatkowe przystanki umiejscowione są w różnych miejscach, dlatego wysiadając z autobusu, należy zwrócić szczególną uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Apelujemy! Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, które mogą potrzebować naszej pomocy. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy nikt z naszego bezpośredniego otoczenia nie potrzebuje wsparcia. Czasami widzimy, że ktoś gorzej się czuje, zasłabł, czy wygląda na przestraszonego. Nie bójmy się i reagujmy. Wystarczy zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a w razie czego prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

W dniu 23.10.2021 roku  o godzinie 18:35 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego/Niedziałkowskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że w parku Kościuszki cztery osoby płci żeńskiej spożywa alkohol oraz zakłóca ład i porządek publiczny.

Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili interwencję oraz wylegitymowali sprawców wykroczenia. Dziewczyny spożywały piwo i wino. W trakcie czynności służbowych strażnicy ustalili, że trzy spośród czterech legitymowanych dziewczyn są nieletnie. Osoba pełnoletnia nie spożywała alkoholu.

W związku z powyższym niespełna 16 letnie dziewczynki przewieziono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i przekazano pod opiekę przybyłym na miejsce opiekunom prawnym.

Z interwencji sporządzono dokładną dokumentację służbową, która zostanie wykorzystana w postępowaniu przed Sądem Rejonowym, Wydział Rodziny i Nieletnich.

Dział: Aktualności

W dniu 22.10.2021 roku o godz. 22:40 operator monitoringu miejskiego zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że w Parku Kościuszki siedzą dwie młode osoby, które najprawdopodobniej posiadają i zażywają środki odurzające.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Administracyjno-Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu pełniący służbę nocną na terenie miasta Radomia.

Przy współpracy z pracownikiem monitoringu miejskiego, z którym podejmujący interwencje funkcjonariusze mieli bezpośredni kontakt radiowy, na wysokości ulicy Traugutta 56 w Radomiu strażnicy ujęli dwie osoby kobietę i mężczyznę w wieku około 19-20 lat. Podczas kontroli ujawniono u wskazanych osób woreczek z zapięciem strunowym wypełniony częściowo zielonym suszem roślinnym o zapachu marihuany oraz fifki szklane również częściowo wypełnione zawartością woreczka.

Ujawnione przedmioty zabezpieczono a ujęte osoby przewieziono do KP I Radom przy ulicy Traugutta celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu

Dział: Aktualności

W dniu 07.10.2021 roku o godzinie 20:15 operator monitoringu miejskiego poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że na ulicy Limanowskiego na wysokości cmentarza zauważył rozebranego do pasa młodego mężczyznę, który biegał pomiędzy pojazdami stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie jak i użytkowników ruchu drogowego.

Dyżurny natychmiast skierował na miejsce zdarzenia partol interwencyjny Referatu Prewencji, który potwierdził zgłoszenie.

Mężczyzna był bardzo pobudzony, nie reagował na polecenia i prośby. W związku z tym użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i gazu pieprzowego. Po „utemperowaniu” mężczyzny dla bezpieczeństwa jego i prowadzących interwencję strażników zastosowano kajdanki. Pośród porozrzucanej po ulicy odzieży strażnicy znaleźli dokumenty mężczyzny. Podczas rozmowy z ujętym 31 latkiem ustalono, że od dłuższego czasu bez przerwy zażywa środki odurzające twarde i czasami dopalacze, dlatego na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Straży Miejskiej wezwali patrol Policji oraz Ratownictwo Medyczne. Mężczyzna oświadczył również, że i tak nikt go nie powstrzyma przed zrobieniem sobie krzywdy.

Ujętego 31 latka przekazano przybyłej na miejsce załodze Ratownictwa Medycznego ale z uwagi na jego agresję strażnicy udzielili asysty w przewiezieniu do szpitala. Tam mężczyzna został zabezpieczony przy użyciu niemedycznych środków bezpieczeństwa
i pozostawiony na obserwacji.

Czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w  Radomiu.

Dział: Aktualności
piątek, 08 październik 2021 09:11

"WYSTARTOWAŁY" KONTROLE SPALANIA ODPADÓW.

W tym tygodniu Straż Miejska w Radomiu rozpoczęła kontrole domowych palenisk.  

Sezon grzewczy powoli nam się rozpoczyna i jak co roku strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska będą prowadzić analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

 

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

 1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
 2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
 3. żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

Dział: Aktualności
wtorek, 05 październik 2021 12:32

WRZESIEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

We wrześniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1174 interwencji:

-                     744 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                     202 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                     172 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                     56 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 11 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 134 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –     34 ;
 4. nieporządek                                      -      25 ; 
 5. niszczenie zieleni -      30 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 200 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 317 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 77 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 11 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 2 ;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 173 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 107 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 4 ;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych –19 ;
 15. Awarie – 50 ;
 16. Handel - 9 ;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 31 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 36 ;
 19. Inne – 4 ;

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.

Dział: Aktualności

W dniu 3 października 2021 roku strażnicy Referatu Ochrony Środowiska ujawnili na terenie posesji przy ulicy Starowiejskiej w Radomiu termiczne przekształcanie odpadów przez właścicielkę posesji.

Sprawczynię wypalania ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art 191 ustawy o odpadach.

Co kieruje osobami wypalającymi śmieci na terenie własnej posesji? Jak dotrzeć do takich osób? Jak wytłumaczyć, że to co robią jest bardzo szkodliwe dla nich samych i całego środowiska?

Czeka nas jeszcze wiele pracy... bo "Czysty świat powinien zaczynać się od nas samych".

 

Dział: Aktualności