INTERNAT OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. J. KORCZAKA W RADOMIU

W dniu 13.11.2018 roku na zaproszenie Dyrekcji Internatu Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka funkcjonariusze Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego przeprowadzili cykl szkoleń i prelekcji o tematyce „Cyberprzemoc” i „Odpowiedzialność prawna na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”, „Smog – ochrona środowiska”. W ramach szkoleń strażnicy przeprowadzili pogadanki z wychowankami ośrodka mające na celu zwiększenie świadomości dzieci oraz ich opiekunów na temat bezpiecznego korzystania i poruszania się w sieci oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie a także o zagrożeniach związanych z szeroko pojętym zagadnieniem ochrony środowiska, czym jest smog, jak…

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W SOŁTYKOWIE - CYBERPRZEMOC I ODPOWIEDZIALNOŚC PRAWNA NA PODSTAWIE USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH (RODZICE I DZIECI)

W dniu 06.11.2018 roku na zaproszenie Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie funkcjonariusze Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego przeprowadzili cykl szkoleń o tematyce „Cyberprzemoc” i „Odpowiedzialność prawna na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. W ramach szkoleń strażnicy przeprowadzili pogadanki z uczniami oraz z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły w Sołtykowie mające na celu zwiększenie świadomości dzieci oraz ich opiekunów na temat bezpiecznego korzystania i poruszania się w sieci oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Wiemy, że cykl naszych pogadanek zdecydowanie poprawi świadomość wszystkich naszych słuchaczy jak…

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZAKRZEWIE - BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W dniu dzisiejszym ponownie zawitaliśmy do Zakrzewa. Tym razem ciekawymi prelekcjami uraczyliśmy najmłodszych przedszkolaków. Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie uczestniczyły w prelekcjach o tematyce „zasady bezpiecznego poruszania się po drogach” oraz „kontakt z osobą obcą” i „kontakt z agresywnym zwierzęciem”. Wiemy, że cykl naszych pogadanek zdecydowanie poprawi świadomość wszystkich naszych milusińskich jak ustrzec się niebezpieczeństw związanych z uczestniczeniem w codziennym, bezpiecznym poruszaniu się po chodniku, ulicy, przechodzeniu przez jezdnię, jak rozpoznać zagrożenia, do kogo należy zwrócić się o pomoc. Dziękujemy za zaproszenie a wszystkim naszym młodym słuchaczom za czynny…

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 13 - CYBERPRZEMOC

W dniu 30.10.2018 roku zawitaliśmy z prelekcjami do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz Publicznego Przedszkola Nr 13 przy ulicy Garbarskiej w Radomiu. Przeprowadziliśmy pogadanki oraz prelekcje o tematyce „Cyberprzemoc” i przekonywaliśmy (mam nadzieje, że skutecznie), że dzieci nie powinny spędzać dużo czasu przed telefonami i tabletami. Chcemy zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na temat bezpiecznego korzystania i poruszania się w sieci oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Wiemy, że cykl naszych pogadanek zdecydowanie poprawi świadomość wszystkich naszych słuchaczy jak ustrzec się niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z…