MAŁĘCZYN - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie był kolejnym punktem na mapie profilaktyki Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno - Porządkowego. Starszy inspektor Grzegorz Świgoń oraz inspektor Agnieszka Wójcicka w towarzystwie naszych przyjaciół Daniela "Rutka" Rutkowskiego profesjonalnego zawodnika MMA, Grzesia Rutkowskiego i Kuby Ścieglińskiego mistrzów zapasów, namawiali uczniów do aktywnego trybu życia. Tymi jakże widowiskowymi prelekcjami chcemy zachęcić młodzież do tego by aktywnością fizyczną zastąpili smartfon i komputer, by sprzęt elektroniczny nie zastępował kontaktów z rówieśnikami. Oczywiście w bezpośredniej zabawie uczyliśmy młodzież jak przez sport stać się lepszym człowiekiem, jak być…