FAJERWERKI - ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.

Fajerwerki, petardy, rakiety, rzymskie ognie – to materiały wybuchowe. Odpalanie różnego rodzaju rac to nasza ulubiona rozrywka podczas rodzinnego, sąsiedzkiego i plenerowego noworocznego świętowania jednak przy nierozważnym postępowaniu może stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Jak co roku Straż Miejska w Radomiu apeluje o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej. Korzystając z materiałów pirotechnicznych warto zapoznać się z zasadami, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zasady się nie zmieniły, w dalszym ciągu nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych.

Prosimy mieszkańców naszego miasta o stosowanie się do zaleceń, które pomogą spędzić sylwestrowy czas nie tylko radośnie, lecz i bezpiecznie. Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.

 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.

 • Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.

 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

 • Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

 • Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.

 • Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

 • Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.

 • Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

 • Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś odpowiednim służbom (Policji
  i Straży Miejskiej)

 • Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

 

Przestrzegaj przepisów !

Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, dlatego poinformujmy służby porządkowe (Policję i Straż Miejską) o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom.

Korzystając z fajerwerków, pamiętajmy o przepisach:

art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego),

art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), a także

art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności)

Za powyższe wykroczenia strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny do 500 zł lub skierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu.