ŚWIĘTO ZMARŁYCH. APELUJEMY O ROZWAGĘ NA RADOMSKICH NEKTROPOLIACH.

Radomska Straż Miejska już w minionym tygodniu rozpoczęła działania związane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie radomskich nekropolii.

Jak co roku kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch pieszy i samochodowy w obrębie cmentarzy wzrasta, strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę radomskich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Patrole mają nie tylko wyeliminować kradzież ozdobnych wiązanek czy zniczy pozostawionych na grobach najbliższych, ale także ich celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z braku rozsądku w trakcie zbliżających się dni. Przypominamy, że strażnicy nie tylko kontrolują teren, ale także rozmawiają i ostrzegają mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami.

Straż Miejska w Radomiu uczula osoby sprzątające mogiły, aby nie pozostawiały w widocznym miejscu torebek z dokumentami i pieniędzmi, bowiem to właśnie one są łakomym kąskiem dla złodziei, a tych niestety w okresie Wszystkich Świętych znacznie przybywa. Co ważne, ich łupem bardzo często padają także mniej wartościowe przedmioty, jak np. znicze, które następnie z łatwością można sprzedać.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w przypadku wybrania się na cmentarz z dzieckiem, o zwracanie na nie szczególnej uwagi.

Pamiętajmy, że w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego (od 31 października do 1 listopada nie wszędzie dojedziemy samochodem), a dla własnego komfortu zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. W związku z tym iż w czasie Święta Zmarłych dodatkowe przystanki umiejscowione są w różnych miejscach, dlatego wysiadając z autobusu, należy zwrócić szczególną uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Apelujemy! Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, które mogą potrzebować naszej pomocy. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy nikt z naszego bezpośredniego otoczenia nie potrzebuje wsparcia. Czasami widzimy, że ktoś gorzej się czuje, zasłabł, czy wygląda na przestraszonego. Nie bójmy się i reagujmy. Wystarczy zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a w razie czego prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.