ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM – NABÓR NA 2 STANOWISKA

 

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej

w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom

w terminie do 27.02.2023 roku do godz. 13.00

Postepowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 28.02.2023 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce http://bip.strazmiejska.radom.pl/index.php?id=33

 

 

ZAGADNIENIA NA TEST WIEDZY OGÓLNEJ:

  1. Podstawowe informacje o Straży Miejskiej miasta Radomia
  2. Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego
  3. Podstawowe informacje z zakresu ustroju państwa
  4. Ustawa o strażach gminnych

RODZAJE ĆWICZEŃ NA TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM:

Bateria testów to 4 ćwiczenia testujące wybrane zdolności motoryczne (siłę, wytrzymałość i zwinność):

  1. Uginanie i prostowanie ramion (z podporu leżąc przodem dla mężczyzn, z klęku podpartego dla kobiet) – tzw.  pompki
  2. Bieg „zygzakiem” po torze prostokąta 5m x 3m
  3. Siad z leżenia w czasie 30 s. (tzw. brzuszki)
  4. Próba biegu wytrzymałościowego (800 m dla kobiet, 1000 m dla mężczyzn)