"CZARNA" ŚRODA. W OKU DRONA OSIEDLE GLINICE.

W dniu 08.02.2023 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Glinice. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu wokół czujnika Airly usytuowanego na budynku szkoły przy ulicy Odrodzenia  strażnicy ujawnili znacznie podwyższone Lotne Związki Organiczne LZO, które powstają w wyniku spalania m.in.: butelek PET, folii, gumy, lakierowanego drewna lub materiałów tapicerowanych, dywanów lub linoleum napływające M.IN. z kierunku ulicy Puławskiej, Metalowej i Okrzei.

Funkcjonariusze wytypowali trzy miejsca, które są potencjalnymi „sprawcami” zanieczyszczenia powietrza. I jak się okazało wszystkie trzy to strzały w dziesiątkę.

Pierwsze z miejsc to firma mieszcząca się przy ulicy Puławskiej. Podczas kontroli firmy ujawnili wypalanie między innymi drewnianych elementów klejonych, laminowanych i lakierowanych. Właściciela zakładu ukarano maksymalnym 500 złotowym mandatem karnym.

Kolejna kontrola odbyła się w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Metalowej. Tam również podczas kontroli strażnicy ujawnili wypalanie drewnianych elementów lakierowanych i klejonych. Kontrola zakończona ukaraniem właścicielki maksymalnym 500 złotowym mandatem karnym.

Kolejne miejsce kontroli to firma mieszcząca się przy ulicy Okrzei. Podczas tej kontroli strażnicy ujawnili nielegalne podłączenie pod zbiorniki ze zużytym olejem, który był używany m. in. do ogrzewania. Sporządzono dokładną dokumentacje zdjęciową i na właściciela nałożono mandaty karne na łączną sumę 1000 złotych.

Wszystkie kontrolowane miejsca zostały wpisane do regularnej kontroli pod kątem spalania odpadów.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Dron regularnie patroluje nasze niebo i sprawdza stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się każdorazowo w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.