FOTOPUŁAPKI I UJAWNIENI KOLEJNI SPRAWCY ZANIECZYSZCZANIA LASÓW I WYPALANIA ODPADÓW