SIERPIEŃ 2022 - PODSUMOWANIE

W sierpniu 2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1512  interwencji:

-                         780 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                         316 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                         378 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                         38   interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 38 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   152     , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –    29   ;
 4. nieporządek                                      -     39  ; 
 5. niszczenie zieleni -      29   ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 216 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 337 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 95 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 6 ;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 243 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 156 ;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 32 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 28 ;
 14. Awarie – 49 ;
 15. Handel - 11 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 20 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 123 ;
 18. Inne – 6 ;