WYPALANIE ODPADÓW ZIELONYCH I DUŻE ZADYMIENIE. SPRAWCA UJAWNIONY I UKARANY

W dniu 08.08.2022 roku o godzinie 9:20 do Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca naszego miasta dotyczące dużego zadymienia oraz prawdopodobnego wypalania odpadów na terenie posesji u zbiegu ulic Blaszanej i Tytoniowej w Radomiu.

Dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu  natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol Straży Miejskiej , który potwierdził interwencję.

Podczas kontroli działki funkcjonariusze ujawnili, że osoba robiąca porządki na działce wypala m.in. odpady zielone i nieczystości pozyskane ze sprzątania działki.

 Przeciwko mężczyźnie skierowano wniosek o ukaranie do Sądu rejonowego w Radomiu.

 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Straż Miejska przypomina.

Rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Nie wolno rozpalać ognia:

  • w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  • w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej,
  • w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  • w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

Ponadto musimy pamiętać, że nie wolno nam powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu. Nasi sąsiedzi mają bowiem prawo bronić się - nawet w sądzie - przed immisjami, czyli swądem i dymem z ogniska. Mogą też zażądać zaprzestania takich działań. Jeśli natomiast dym przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ogranicza widoczność kierowcom i zagraża bezpieczeństwu, to można spodziewać się interwencji policji lub straży miejskiej.

Jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko, używajmy do tego tylko odpowiednio wysuszonego drewna (o wilgotności poniżej 20%) , żeby ograniczyć ilość dymu. Lepiej też powstrzymać się od palenia ognisk w okresie znacznego zanieczyszczenia powietrza smogiem.