KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO W .... WAKACJE. LATO 2022

No i wreszcie …

Rozpoczynamy wakacje w tym roku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo …. w wakacje. Lato  2022”. Mamy nadzieję, że aura dopisze i każdy znajdzie dla siebie coś fascynującego.

Wraz z rozpoczęciem wakacji następuje również czas wytężonej pracy dydaktycznej funkcjonariuszy Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu.

Cały okres wakacyjny podzieliliśmy na dwa turnusy, podczas których nasi strażnicy z Sekcji Szkolnej mogą prowadzić pogadanki i prelekcje dla dzieci młodszych i starszych na terenie półkolonii. W trakcie całych wakacji inspektorzy odwiedzą 14 (czternaście) półkolonii w wyznaczonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, szkołach i placówkach objętych akcją „Lato 2022”.

Wykaz szkół i placówek dostępny na stronie:

http://www.radom.pl/data/other/akcja_lato_2022.docx

Postaramy się dobrze wypełnić czas wolny i zainteresować nasze pociechy poniżej przedstawioną tematyką dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Dzieci młodsze uświadomimy jak należy zachowywać się w „Kontakcie z osobą obcą” oraz „Jak bezpiecznie spędzić wakacje” natomiast dzieci starsze będą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących „Cyberprzemocy” oraz „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”.

Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom przypominamy przede wszystkim o zakazie kąpieli na dzikich kąpieliskach. Kontroli podlegają dzikie kąpieliska: na Potkanowie, przy ulicy Stawowej w Kosowie, przy ulicy Energetyków, Rataja, Potkańskiego, Starym Młynie na Pacynce, oczko na osiedlu Ustronie od strony ulicy Orzechowej i przy ulicy Jana Pawła II, Witkacego oraz w Starym Ogrodzie przy ulicy Mireckiego. Podczas rutynowych patroli strażnicy miejscy stwierdzili, że kąpiel w tych zbiornikach może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Straż Miejska apeluje przede wszystkim do rodziców, aby ci zwrócili baczniejszą uwagę na to, gdzie ich pociechy spędzają wolny czas.

Wchodzenie do wody na dzikich kąpieliskach jest nie tylko niebezpieczne, ale także nielegalne. Upominamy, że na podstawie art. 55 KW „Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Apelujemy:  aby w przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w okolicach półkolonii reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pod bezpłatnym numerem 112 co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.