1500 ZŁ MANDATÓW I NAKAZ POSPRZĄTANIA ŚMIETNISKA DLA 32 LATKA Z GOZDU.

Aż 3 (trzy) mandaty, wszystkie w maksymalnych 500 złotowych kwotach ( w sumie 1500 zł) w dniu 31.05.2022 roku otrzymał mężczyzna za wyrzucanie z pojazdu Volkswagen odpadów komunalnych i plastikowych elementów wyposażenia mieszkania na ulicy Energetyków.

Strażnicy za pomocą fotopułapek namierzyli, przeprowadzili postępowanie wyjaśniające i ukarali 32 latka z gminy Gózd (jednego ze sprawców wyrzucania odpadów). W trakcie są jeszcze prowadzone trzy kolejne sprawy.

Mężczyzna został zobowiązany do posprzątania pozostawionego przez siebie śmietniska i w ciągu 14 dni udokumentowanie legalnej utylizacji posiadanych odpadów.

W przypadku braku udokumentowania legalnego pozbycia się śmieci Straż Miejska w Radomiu skieruje wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu

Przypominamy, że strażnicy dysponują 10 urządzeniami, które służą do wykrywania i rozliczania sprawców zanieczyszczania miejsc użyteczności publicznej.

Wszystkie urządzenia są używane i rozlokowane na terenie całego miasta w miejscach, w których istnieje realne zagrożenie związanie z wyrzucaniem odpadów.

To nie pierwszy przypadek ujawnienia sprawców zanieczyszczania miejsc na terenie naszego miasta. W tym tygodniu Straż Miejska w Radomiu przy pomocy fotopułapek ujawniła dwóch kolejnych sprawców zanieczyszczania miejsc użyteczności publicznej. Fotopułapki znów zarejestrowały całe zdarzenia. Zarejestrowany materiał po zgraniu jest wykorzystany w prowadzonym postępowaniu.