MATURA 2022. DZIAŁANIA SŁUŻB I PRACOWNIKÓW OCHRONY.

Mając na względzie lata 2020 i 2021 gdzie informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkołach doprowadziły do kilkuset ewakuacji i opóźnień w rozpoczęciu egzaminu Prezydent Miasta Radomia zarządził spotkanie w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mające na celu zapobieżenie opisywanym powyżej zdarzeniom. W spotkaniu wzięły udział służby mundurowe miasta Radomia, Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także pracownicy oświaty. W trakcie omawiania problemów związanych ze zgłoszeniami zakłócającymi odbycie się egzaminu dojrzałości podjęto zdecydowane działania, m.in. monitorowanie szkolnych skrzynek elektronicznych, stały kontakt z policją i wcześniejsze sprawdzenie budynku.

W tym roku do działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia włączyła się firma Goliat Security, która w swoich szeregach posiada wyszkolonych pracowników zespołu zabezpieczeń pirotechnicznych wykorzystujących do tych celów certyfikowane psy.

Działania prowadzone w szkołach rozpoczęliśmy w dniu 3 maja od wczesnych godzin rannych. Trzy zespoły podzielone po 3 osoby w składzie Policjant, Strażnik Miejski, Pracownik Goliat Security z psem sprawdzały szkoły na terenie naszego miasta celem wyeliminowania zjawiska fałszywych alarmów bombowych, które narażają na opóźnienia, ewakuacje a w konsekwencji przerwanie egzaminu dojrzałości.

Patrole kompleksowo przeprowadziły rozpoznania pirotechniczne z wykorzystaniem psów służbowych w ponad 22 placówkach oświatowych a następnie zabezpieczyły placówki do dnia rozpoczęcia matur.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozwolą spokojnie i bez niepotrzebnego stresu na przeprowadzenie tego najważniejszego egzaminu.

Łatwych zadań,

połamania piór, optymizmu
i dużo wiary we własne siły!
Dacie radę!