PODSUMOWANIE 2021 ROKU

W  2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 14490  interwencji:

-                     8738 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                     2313 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                     2806 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                       633 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 230 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 2464 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –    661;
 4. nieporządek                                 -     439 ; 
 5. niszczenie zieleni                          -     487 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 2079 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie –  3506 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 1091 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 220 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 44;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 1838 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 1117 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 180;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych – 260;
 15. Awarie – 563;
 16. Handel - 125;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 214 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 703;
 19. Inne – 76;

Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.