TRWAJĄ KONTROLE SPALANIA ODPADÓW. TYM RAZEM UJAWNIONY I UKARANY MIESZKANIEC ULICY SZKLANEJ.

W dniu 09.01.2020 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Nad Potokiem (domki). W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu wokół czujnika Airly usytuowanego na budynku szkoły przy ulicy Sadkowskiej strażnicy ujawnili znacznie podwyższone Lotne Związki Organiczne LZO, które powstają w wyniku spalania m.in.: butelek PET, folii, gumy, lakierowanego drewna lub materiałów tapicerowanych, dywanów lub linoleum napływające z kierunku ulicy Szklanej i Katowickiej

Strażnicy skierowali dron w smugę podwyższonego stężenia lotnych związków organicznych i odnaleźli źródło zanieczyszczenia. Właściciel posesji przy ulicy Szklanej wypalał duże ilości lakierowanych desek oraz elementów starych lakierowanych mebli. Sprawcę wykroczenia, 55 letniego właściciela posesji ukarano maksymalnym mandatem karnym.

 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Dron regularnie patroluje nasze niebo i sprawdza stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.