WRZESIEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

We wrześniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1174 interwencji:

-                     744 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                     202 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                     172 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                     56 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 11 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 134 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –     34 ;
 4. nieporządek                                      -      25 ; 
 5. niszczenie zieleni -      30 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 200 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 317 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 77 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 11 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 2 ;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 173 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 107 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 4 ;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych –19 ;
 15. Awarie – 50 ;
 16. Handel - 9 ;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 31 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 36 ;
 19. Inne – 4 ;

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.