LIPIEC 2021 - PODSUMOWANIE

W lipcu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1305   interwencji:

-                    762 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                    263 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                    224 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                      56 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 28 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 150  , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –     30;
 4. nieporządek                                      -      29; 
 5. niszczenie zieleni -      15;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 248;
 7. Nieprawidłowe parkowanie –  231 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 106 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 12 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 5 ;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 211 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 121 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 19 ;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych – 21;
 15. Awarie – 38 ;
 16. Handel - 35 ;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 16 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 72;
 19. Inne – 4;

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.