KOMUNIKAT INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ O ZAGROŻENIU WŚCIEKLIZNĄ.

W związku z wystąpieniem na terenie Radomia potwierdzonego badaniami lekarskimi przypadku wścieklizny informujemy, że zostanie przeprowadzone doustne szczepienie lisów wolno żyjących preparatem przeciwko wściekliźnie. Straż Miejska w Radomiu podczas prowadzenia działań z udziałem zwierząt dzikich stosuje wszelkie dostępne środki ochrony osobistej oraz procedury celem zapobiegania i rozprzestrzeniania się wścieklizny. Dodaję, że podczas szczepienia lisów należy bezwzględnie respektować wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej.

Przypomina ,że działania na rzecz zwierząt prowadzi Eko Patrol Referatu Ochrony Środowiska. To wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z terenu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu. W przypadku napotkania zwierzęcia dzikiego, zachowującego się agresywnie, nieprzewidywalnie należy zgłosić niezwłocznie do dyżurnego straży Miejskiej, który podejmie działania zgodnie z obowiązującymi procedurami mającymi zapewnić bezpieczeństwo zarówno ludziom jak i zwierzętom.

UWAGA !  Nie podchodzimy do takich zwierząt, nie dotykamy, nie drażnimy, staramy się pozostawić w spokoju do czasu przybycia służb weterynaryjnych i Straży Miejskiej.