RADOMSCY PRZEWOŹNICY "TAXI" POD LUPĄ...

W związku z licznymi zgłoszeniami i sugestiami mieszkańców oraz korporacji taksówkowych działających na naszym terenie Straż Miejska w Radomiu w ramach prowadzonych działań na terenie miasta Radomia od 19 marca prowadzi kontrole pojazdów Taxi mające na celu wyeliminowanie nadużyć w przewozie osób oraz  negatywne zjawisko, jakim jest podszywanie się pod licencjonowanych taksówkarzy, a tym samym eliminowanie prób oszustwa i świadczenia usług taksówkowych przez osoby nie posiadające uprawnień i niezbędnego przygotowania. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

 Strażnicy Referatu Prewencji podczas kontroli sprawdzali :

- oznakowanie pojazdów - zgodność z Uchwałą Rady Miejskiej

- legalizację taksometru

- licencję / wypis z licencji

W pierwszym tygodniu działań strażnicy skontrolowali 80 taksówek ujawnili ogółem 15 nieprawidłowości. Funkcjonariusze 6 kontroli zakończyli postępowaniem mandatowym, pouczyli 8 kierujących i sporządzili 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Kontrole będą prowadzone wyrywkowo przez cały rok.

Wszystkie informacje dotyczące wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia zawarto pod linkiem:

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/transport-drogowy-i-zez/24876,Licencja-na-wykonywanie-transportu-drogowego-taksowka-na-terenie-miasta-Radomia.html

Z uwagi na ograniczony zakres uprawnień do kontroli, które posiadają strażnicy miejscy zwróciliśmy się z prośbą do wszystkich służb i instytucji posiadających uprawnienia do kontroli transportu drogowego o pomoc w działaniach i wyeliminowanie nieprawidłowości.