ŻÓŁTA STREFA W RADOMIU. APELUJEMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE NAKAZÓW ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW !

Z dniem 10 października 2020 roku decyzją Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia nasz kraj będzie żółtą strefą - z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.
Od 10 października wprowadzony ma być obowiązek zakrywania ust i nosa nie tylko dla osób przebywających na obszarze czerwonym, ale też żółtym - a więc w praktyce w całej Polsce.
Będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek lub zakrywania ust i nosa w inny sposób w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
Rozporządzenie zwalnia z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.
W obszarze czerwonym restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne będą mogły pracować w godzinach od 6.00 do 22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.
Rozporządzenie przewiduje również zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych.
Przywrócono obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, "zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa".
Straż Miejska w Radomiu zwraca się do mieszkańców naszego miasta o rygorystyczne przestrzeganie wszystkich nakazów zawartych w Rozporządzeniu. Pozwoli nam to uniknąć rozprzestrzeniania się groźnego szczególnie dla osób starszych i schorowanych wirusa Covid 19.
Bądźmy odpowiedzialni.
Chroniąc siebie - chronimy innych.