ZIMA. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

PAMIĘTAJ ! Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem nie tylko administratora lub zarządcy, ale przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Każdy, kto zaniedba ten…

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM – NABÓR NA 4 STANOWISKA

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko pracując w Straży Miejskiej w Radomiu. Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek. Czekamy na Ciebie. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom w terminie do 19.12.2022 roku do godziny 15.00 Postępowanie…

KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA . W OKU DRONA OSIEDLE KAPTUR.

W dniu 05.12.2022 roku, w godzinach popołudniowych strażnicy Referatu Ochrony Środowiska kontrolowali stan jakości powietrza na terenie dzielnicy Kaptur. To kolejne po Idalinie miejsce na mapie Radomia, gdzie codziennie sprawdzane mapy Airly pokazują nam znacznie zaniżoną jakość powietrza oraz zawyżony poziom zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym strażnicy ujawnili duże zadymienie i gryzący dym wydobywający się z komina jednej z posesji przy ulicy Letniskowej w Radomiu. Funkcjonariusze skierowali dron w smugę podwyższonego stężenia lotnych związków organicznych i odnaleźli źródło zanieczyszczenia. Podczas kontroli posesji…

LISTOPAD 2022 - PODSUMOWANIE

W listopadzie 2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1244 interwencje: - 641 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 100 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 477 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 26 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 61 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 184 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości –…