EKOPATROL I HISTORIA Z HAPPY ENDEM ;)

W dniu 15.05.2022 roku około godziny 9:05 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące uwięzionego stada kaczek w studzience kanalizacyjnej w ulicy Mazowieckiego w Radomiu. Nie wiadomo kiedy kaczki wpadły w studzienki ale pewne było, że bez pomocy człowieka nie wydostaną się na zewnątrz. Na miejsce zdarzenia udał się Ekopatrol Straży Miejskiej. Strażnicy otworzyli włazy kanalizacyjne. Jeden z funkcjonariuszy wszedł do studzienki kanalizacyjnej, dotarł do kaczej rodziny i wyciągnął wszystkie przerażone zwierzęta. A było ich 10. Kacza mama i pisklęta poddane zostały wstępnym oględzinom. Strażnicy Eko Patrolu ustalili, że kaczkom nic…

KWIECIEŃ 2022 - PODSUMOWANIE

W kwietniu 2022 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1421 interwencji: - 736 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 185 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 433 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 67 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 38 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 254 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości –…

ULICA TWARDA. ŚMIECIARZ UJĘTY NA GORĄCYM UCZYNKU. KOLEJNI ZAREJESTROWANI PRZEZ FOTOPUŁAPKI

W dniu 06.05.2019 roku o godzinie 9:20 dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał anonimowe zgłoszenie, że na ulicy Twardej, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza żydowskiego nn mężczyzna wyrzuca z pojazdu śmieci komunalne na prywatne działki. Na miejsce zgłoszenia dyżurny zadysponował partol, który potwierdził zgłoszenie i ujął mieszkańca Radomia na gorącym uczynku wyrzucania śmieci z pojazdu Ford. Wylegitymowany 34 latek wyrzucał plastikowe elementy pojazdów, które wcześniej rozmontowywał i pozbawiał metalowych części po to aby je sprzedać na złomie. Plastikowe pozostałości rozrzucał po okolicznych prywatnych działkach. Mężczyzna został ukarany maksymalnym mandatem karnym (niestety…

MATURA 2022. DZIAŁANIA SŁUŻB I PRACOWNIKÓW OCHRONY.

Mając na względzie lata 2020 i 2021 gdzie informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkołach doprowadziły do kilkuset ewakuacji i opóźnień w rozpoczęciu egzaminu Prezydent Miasta Radomia zarządził spotkanie w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mające na celu zapobieżenie opisywanym powyżej zdarzeniom. W spotkaniu wzięły udział służby mundurowe miasta Radomia, Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także pracownicy oświaty. W trakcie omawiania problemów związanych ze zgłoszeniami zakłócającymi odbycie się egzaminu dojrzałości podjęto zdecydowane działania, m.in. monitorowanie szkolnych skrzynek elektronicznych, stały kontakt z policją i wcześniejsze…