Ekopatrol

Ekopatrol - wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Od 1 marca 2012 roku rozpoczyna działanie 12 funkcjonariuszy przeszkolonych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Straż Miejska przejmie od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z ternu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze będą wyłapywać zwierzynę egzotyczną oraz dziką napływająca z terenów leśnych.

Strażnicy zostali przeszkoleni przez specjalistów między innymi: Powiatowego Lekarza Weterynarii, pracowników ZOO z Warszawy, funkcjonariuszy Straży Leśnej oraz Ornitologów. Ekopatrol został wyposażony w najlepszy sprzęt jaki jest dostępny na rynku. Pojazd przeznaczony do tego zadania został przystosowany do przewozu zwierząt. Przygotowanie funkcjonariuszy miało na celu skuteczne oraz bezpieczne dla nich samych oraz zwierząt podejmowanie interwencji.
eko_patrol2.jpg
eko_patrol1.jpg