Czysty Radom

Celem akcji jest promowanie i prowadzenie działań dotyczących czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu będą miały charakter cykliczny tj. prowadzone będą stosownie do pory roku. Każda pora roku ma swoją specyfikę, gdzie działania Straży Miejskiej są prowadzone. Funkcjonariusze od połowy lutego 2012 roku prowadzić będą regularne kontrole pieców przydomowych, pod kątem spalania odpadów. Dyżurny Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986 przyjmować będzie interwencje od mieszkańców dotyczące miejsc, gdzie mogą być przetwarzane nielegalnie materiały niebezpieczne typu plastiki i folie.

W okresie zimowym funkcjonariusze Straży Miejskiej swoją uwagę zwracać będą w szczególności na:
1. Przeciwdziałaniu skutkom zimy a w szczególności na:
a) nieodśnieżone i śliskie chodniki,
b) zwisające sople i czapy lodowe,
c) informowanie o zagrożeniach związanych z aurą zimową.
2. Kontrole posesji pod kątem posiadania przez właścicieli umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
3. Informowanie instytucji oraz firm o obowiązkach wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Kontrola posesji oraz firm pod kątem spalania odpadów w piecach co oraz innych źródła przetwarzania termicznego.
5. Rutynowe kontrole posesji pod kątem zanieczyszczeń tj. ustalanie właścicieli zanieczyszczonych posesji oraz kontrola dzikich wysypisk śmieci.
6. Kontrola terenów miejskich pod kątem przebywania bezdomnych agresywnych zwierząt.
7. Współpraca z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ekologię w granicach terytorialnych miasta Radomia.
8. Monitorowanie dróg miejskich co do zagrożenia wywołanego niską temperaturą oraz lodem i przekazywanie informacji do MZDiK.
9. Akcja ,,Reksio”, kontrola właścicieli psów pod kątem wywiązywania się z obowiązków sprzątania po swoich pupilach oraz posiadania środków nakazanych ustawowo przy ich wyprowadzaniu.
W okresie wiosennym funkcjonariusze Straży Miejskiej swoją uwagę zwracać będą w szczególności na:
1. Kontrole posesji pod kątem posiadania przez właścicieli umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
2. Rutynowe kontrole posesji pod kątem zanieczyszczeń tj. ustalanie właścicieli zanieczyszczonych posesji oraz kontrola dzikich wysypisk śmieci.
3. Kontrola terenów miejskich pod kątem przebywania bezdomnych agresywnych zwierząt.
4. Kontrola posesji oraz firm pod kątem spalania odpadów w piecach co oraz innych źródła przetwarzania termicznego.
5. Akcja ,,Reksio”, kontrola właścicieli psów pod kątem wywiązywania się z obowiązków sprzątania po swoich pupilach oraz posiadania środków nakazanych ustawowo przy ich wyprowadzaniu.
6. ,,Wiosenne porządki”, kontrola posesji pod kątem sprzątania po zimie.
7. Kontrola pod kątem wypalania odpadów na terenie posesji.
8. Współpraca z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ekologię w granicach terytorialnych miasta Radomia.
9. Kontrola osiedli pod kątem podrzucania do kontenerów śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami osiedla.
10. Zwrócenie uwagi na porządki na placach zabaw, oraz parkach i skwerach.
W okresie letnim funkcjonariusze Straży Miejskiej swoją uwagę zwracać będą w szczególności na:
1. Kontrole posesji pod kątem posiadania przez właścicieli umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
2. Rutynowe kontrole posesji pod kątem zanieczyszczeń tj. ustalanie właścicieli zanieczyszczonych posesji oraz kontrola dzikich wysypisk śmieci.
3. Kontrola terenów miejskich pod kątem przebywania bezdomnych agresywnych zwierząt.
4. Kontrola posesji oraz firm pod kątem spalania odpadów w piecach co oraz innych źródła przetwarzania termicznego.
5. Akcja ,,Reksio”, kontrola właścicieli psów pod kątem wywiązywania się z obowiązków sprzątania po swoich pupilach oraz posiadania środków nakazanych ustawowo przy ich wyprowadzaniu.
6. Kontrola pod kątem wypalania odpadów na terenie posesji. 7. Współpraca z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ekologię w granicach terytorialnych miasta Radomia.
8. Kontrola osiedli pod kątem podrzucania do kontenerów śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami osiedla.
9. Zwrócenie uwagi na porządki na placach zabaw, oraz parkach i skwerach.
W okresie jesiennym funkcjonariusze Straży Miejskiej swoją uwagę zwracać będą w szczególności na:

1. Kontrole posesji pod kątem posiadania przez właścicieli umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
2. Rutynowe kontrole posesji pod kątem zanieczyszczeń tj. ustalanie właścicieli zanieczyszczonych posesji oraz kontrola dzikich wysypisk śmieci.
3. Kontrola terenów miejskich pod kątem przebywania bezdomnych agresywnych zwierząt.
4. Kontrola posesji oraz firm pod kątem spalania odpadów w piecach co oraz innych źródła przetwarzania termicznego.
5. Akcja ,,Reksio”, kontrola właścicieli psów pod kątem wywiązywania się z obowiązków sprzątania po swoich pupilach oraz posiadania środków nakazanych ustawowo przy ich wyprowadzaniu.
6. Kontrola pod kątem wypalania odpadów na terenie posesji.
7. Współpraca z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za ekologię w granicach terytorialnych miasta Radomia.
8. Kontrola osiedli pod kątem podrzucania do kontenerów śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami osiedla.
9. Zwrócenie uwagi na porządki na placach zabaw, oraz parkach i skwerach.
10. W przypadku opadów śniegu: 
Przeciwdziałaniu skutkom zimy a w szczególności na:
a) nieodśnieżone i śliskie chodniki,
b) zwisające sople i czapy lodowe,
c) informowanie o zagrożeniach związanych z aurą zimową.