Zaproszenie

W dniu 13 maja 2016 o godzinie 8:00 na stadionie ,,MOSiR” przy ulicy Narutowicza odbędzie się V Turniej piłki nożnej służb mundurowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej. W zawodach zagra 13 drużyn tj. Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna, 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Miejska, Straż Ochrony Lotniska, Straż Graniczna, Areszt Śledczy, IUSTIA, Księża, Centralne Biuro Śledcze, Pogotowie. Zawody mają na celu integracje środowiska służb mundurowych oraz poprawę sprawności fizycznej funkcjonariuszy. Organizatorem zawodów jest Straż Miejska Radom, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz…

Certyfikat

Wzorcowe wypełnianie obowiązków i przestrzeganie przewidzianych przepisami standardów – to warunki, które musieliśmy spełnić, aby otrzymać certyfikat od wojewody. Dokument jest świadectwem pozytywnej oceny jednostki. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, odpowiedni wniosek do wojewody został skierowany przez Prezydenta Miasta Radomia. Ocenę działania straży przeprowadził powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody i komendanta wojewódzkiego policji). Kontroli podlegały m.in. wypełnianie powierzonych obowiązków, zaangażowanie we współpracę z policją i mieszkańcami oraz wyposażenie jednostki. Kontrola potwierdziła że Straż Miejska w Radomiu działa wzorcowo.

Wieczna służba

Ze smutkiem zawiadamiamy że dziś nad ranem odszedł na wieczną służbę po długiej walce z chorobą Nasz kolega Rober Bogdański. Robert był jednym z pierwszych funkcjonariuszy, którzy w 1990 roku rozpoczęli budowanie fundamentów Straży Miejskiej w Radomiu, dzięki jego zaangażowaniu w pracę udało się zrealizować wiele projektów które przekładały się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Radomia. Spoczywaj w pokoju, będzie nam Ciebie brakować.

Posprzątajmy Radom na wiosnę

19 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 do wspólnego sprzątania w ramach akcji ,,Posprzątajmy Radom na wiosnę" wyruszyła młodzież, mieszkańcy Radomia oraz urzędnicy w sumie około 400 osób. Wspólnymi siłami uprzątnięto 7 terenów, między innymi uprzątnięto ul. Odrzańską, ulicę Folwarczną, ulicę Beliny Prażmowskiego, ul. Szarych Szeregów oraz inne. Ze wstępnych ustaleń wynika że zebraliśmy ponad tonę odpadów. W akcji wzięli udział uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. D. Czachowskiego, X Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. Celem akcji jest…