ZGON W PUSTOSTANIE PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO W RADOMIU.

W dniu 15.01.2019 roku ponownie w rejon służbowy wyruszył patrol medyczny. Połączone siły Straży Miejskiej, streetworkerów Caritas Diecezji Radomskiej i ratownika medycznego mają na celu kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych i jednocześnie dostarczenie ciepłego posiłku oraz sprawdzenie ich stanu zdrowia. Jak co wtorek zaczęliśmy o godzinie 10.00, na pokładzie mieliśmy ciepłą zupę i odzież. Niestety już pierwsze kontrolowane miejsce zaskoczyło funkcjonariuszy. Podczas kontroli strażnicy w pustostanie przy ulicy Żeromskiego na pierwszej kondygnacji lewej oficyny znaleźli leżącą w nienaturalnej pozycji osobę. Uczestniczący w patrolu ratownik medyczny sprawdził czynności życiowe leżącej kobiety…

XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - GRALIŚMY Z WAMI

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku Straż Miejska w Radomiu wzięła czynny udział w XXVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku połączyliśmy siły i kwestowaliśmy wspólnie z Sekretarzem miasta Radomia Panem Michałem Michalskim. Kwestowanie na ulicach miasta Radomia to nie była jedyna forma naszego udziału w tym przedsięwzięciu. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo wolontariuszy kwestujących w dniu finału na ulicach naszego miasta. Podczas niedzielnej kwesty na ulicach Radomia pojawiło się więcej strażników patrolujących miasto, którzy zwracali uwagę nie tylko na szeroko pojęty porządek publiczny ale także na…

ODNALEZIONY DZIESIĘCIOLATEK !

W dniu 07.01.2019 roku o godzinie 18:50 do Straży Miejskiej w Radomiu wpłynął komunikat o zaginięciu 10 letniego chłopca, który wyszedł do szkoły i do godzin wieczornych nie pojawił się w domu. Dyżurny natychmiast przekazał komunikat wszystkim patrolom Straży Miejskiej w Radomiu pełniącym służbę na terenie miasta oraz zlecił pracownikowi monitoringu miejskiego obserwację ze zwróceniem szczególnej uwagi na samotnie poruszające się dziecko. Funkcjonariusze straży rozpoczęli poszukiwania od sprawdzenia wszystkich sklepów wielkopowierzchniowych oraz dworców PKP i PKS. W trakcie poszukiwań około godziny 20:20 operator monitoringu miejskiego przekazał informację, że na przystanku…