KOLEJNA GRZYWNA... STRAŻNICY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA KONTROLOWALI STAN JAKOŚCI POWIETRZA NA MŁODZIANOWIE.

W dniu 10.02.2021 roku w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował teren dzielnicy Młodzianów i przyległych. W wyniku kontroli strażnicy ujawnili nieprawidłowości na terenie jednej z posesji przy ulicy Czarnej, na której prowadzona jest działalność stolarska. Przeprowadzono szczegółową kontrolę zakończona sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Ujawniono, że w piecu wypalano odpady laminowane pochodzące z produkcji.Sprawcę wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym. Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.Strażnicy…

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM ZA ZAANGAŻOWANIE W BUDŻET OBYWATELSKI I PROSIMY O WIĘCEJ. DZIĘKI WAM WITAMY W SŁUŻBIE NOWY POJAZD DLA EKOPATROLU ! :)

Witamy w służbie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Radomia zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego dotyczący zapewnienia opieki dzikim zwierzętom został zrealizowany poprzez m.in. zakup profesjonalnego samochodu dla Ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu. Nowa specjalistyczna Toyota Hilux z zabudową przystosowaną do przewożenia zwierząt, w tym zwierząt dzikich jest pojazdem wykonanym według najnowszych i najbardziej bezpiecznych dla przewożonych „zwierzęcych pacjentów” technologii. Auto jest tak dostosowane by można było się nim poruszać nawet w najtrudniejszych warunkach. Miejsca w których znajdujemy i odławiamy zwierzęta są różne, dlatego nowy pojazd w pełni spełnia nasze oczekiwania. Nowy, profesjonalny…

1000 ZŁ MANDATU DLA SPRAWCY WYRZUCENIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU POJAZDÓW. O CZYM LUDZIE MYŚLĄ ROBIĄC TAKIE RZECZY?

W dniu 4 lutego 2021 roku dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał informację o dużej ilości odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, zalegających w lesie w rejonie ulicy Witosa.Na miejsce zdarzenia zadysponowano patrol Referatu Ochrony Środowiska, który potwierdził zgłoszenie i sporządził dokładną dokumentację fotograficzną znaleziska. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i ustalono, na podstawie dokumentacji, która walała się przy śmietnisku, że odpady pochodzą z pobliskiej stacji demontażu pojazdów mieszczącej się na terenie miasta Radomia.Patrol natychmiast podjął działania ustalił i ukarał sprawcę wykroczenia mandatem karnym w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Nakazano…

ODŚNIEŻANIE, NAWISY ŚNIEŻNE I LODOWE. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

W związku z opadami śniegu Straż Miejska w Radomiu przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości. Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków tych należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, usuwanie lodowych sopli i nawisów śnieżnych oraz odśnieżanie dachu.NALEŻY PAMIETAĆ, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych oraz nie może być zgarniany…