Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2021

środa, 03 marzec 2021 09:58

LUTY 2021 - PODSUMOWANIE

W miesiącu lutym 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1176    interwencji:
-                   774 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                   118 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                   217 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                     67 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   18 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –  317    , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –    91 ;
    b. nieporządek                                      -     21 ;  
    c. niszczenie zieleni                                        -     34;
    d. akcja „zima”                  -                          164;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   134;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –       306;
    
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  82; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 10;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 115 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 48 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 21;
10. Asysta/Potwierdzenie danych – 17 ;
11. Awarie –  45;
12. Handel -  2 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 11 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 46 ;
15. Inne – 12;
Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.

Dział: Aktualności