Artykuły filtrowane wg daty: sierpień 2020

niedziela, 30 sierpień 2020 08:51

XXX LECIE STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Straż Miejska w Radomiu ma już 30 lat. Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 1990 roku utworzono w Radomiu Straż Miejską działającą w strukturach Urzędu Miejskiego. Faktycznie jednak strażnicy rozpoczęli działanie na rzecz miasta już w listopadzie 1990 roku. Początkowo formacja liczyła 20 strażników. W dniu dzisiejszym jest nas 70. Zmieniamy się i dostosowujemy do współczesnego świata. Pracujemy 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jesteśmy z mieszkańcami i działamy na rzecz mieszkańców. Zawsze gotowi i otwarci na nowe wyzwania i obowiązki.

Z okazji Święta Straży Miejskiej wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym składam najlepsze życzenia i wyrazy uznania.

Obchodzona 29 sierpnia uroczystość jest doskonałą sposobnością do przekazania Wam strażnicy podziękowań za służbę na rzecz społeczności lokalnej. Służbę niełatwą, wymagającą wrażliwości, ale i uczciwości, rzetelności i bezstronności. Nie sposób nie docenić Waszych codziennych działań na rzecz porządku publicznego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Codziennie udowadniacie, że mieszkańcy mogą Wam zaufać, bo nie pozostajecie obojętni na ludzką krzywdę.

Rok 2020 jest inny. Trudny dla nas wszystkich, ale jak zawsze Straż Miejska w Radomiu jest na posterunku i podejmuje działania mające na celu pomoc naszym mieszkańcom.

Dziękuję i gratuluję raz jeszcze takiej postawy. Doceniając sumienne wypełnianie tych często niełatwych obowiązków życzę całemu Kierownictwu, Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niechaj wysiłek związany z wykonywaniem tej wyjątkowej misji stanowi źródło spełnienia, a podejmowanym działaniom towarzyszy przychylność i życzliwość mieszkańców.

W intencji wszystkich pracowników  - obecnych i tych, którzy już z nami nie stoją w szeregu w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.00 w Kościele Garnizonowym w Radomiu została odprawiona uroczysta msza święta. Po zakończonych uroczystościach kościelnych na dziedzińcu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 odbyło się spotkanie, na którym wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe grawery a wyróżnieni strażnicy awanse na wyższe stopnie służbowe, pochwały i nagrody finansowe.

A obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miejskich oraz byli Komendanci Straży Miejskiej w Radomiu. Było co wspominać...

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu

Edmund Nowocień

Dział: Aktualności
czwartek, 13 sierpień 2020 09:32

ZNÓW NIETRZEŹWI NIELETNI...

I znów spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym i znów osoby  nieletnie.
W dniu 13.08.2020 roku o godzinie 0:10 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego w Radomiu  zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że na Placu Konstytucji 3 go Maja  znajduje się pięć osób, które zakłócają ład i porządek publiczny oraz spożywają alkohol w miejscu zabronionym.
Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu pełniący służbę na terenie miasta.
Na miejscu zdarzenia patrol potwierdził zgłoszenie i przeprowadził rozmowę z osobami popełniającymi wykroczenie. W trakcie legitymowania okazało się, że dwie osoby są nieletnie –  mają 15 i 16 lat. Ujawniono dodatkowo, że alkohol, który spożywały to wino 12%.
Strażnicy miejscy wezwali również rodziców, których poinformowano o zdarzeniu, o przeprowadzonych czynnościach służbowych a także o przekazaniu informacji o zdarzeniu do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych!
Trwają wakacje, czas luzu, zabaw i większej „wolności” dla naszych dzieci. Ale to także „gorący” czas pokus i niebezpieczeństw. Zwracajmy uwagę na to z kim i gdzie przebywają a przede wszystkim co robią. Kłopoty mogą przyjść niespodziewanie a konsekwencje można ponosić do końca życia.

Dział: Aktualności

Wysokie temperatury powodują, że postawienie samego dziecka (lub zwierzęcia) w nagrzanym samochodzie, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do śmierci. Tylko nasza odpowiedzialność i świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, pozwoli tego uniknąć. Bądźmy czujni, wykazujmy zainteresowanie każdym niepokojącym nas przypadkiem – reagujmy – wzywajmy na miejsce straż miejską lub policję. Jeżeli sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie mamy już czasu na czekanie – reagujmy sami – mamy takie prawo.
Mamy prawo wybić szybę w samochodzie, w którym uwięzione jest dziecko (lub zwierzę)!
Zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym takie działanie powinno zostać uznane za kontratyp, wyłączający odpowiedzialność osoby, która uszkodziła samochód w celu ratowania znajdującego się tam dziecka lub zwierzęcia.
Art. 26 § 1. Kodeksu karnego:
Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
art. 424 Kodeksu cywilnego:
„Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.„
UWAGA:  nie każdy pies zamknięty w samochodzie znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Część samochodów wyposażonych jest w systemy klimatyzacyjne, które pozwalają utrzymać niską temperaturę w środku także przy wyłączonym silniku
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:
art. 160 par. 2 Kodeksu Karnego
przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w przypadku, kiedy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo (a tak jest w przypadku dziecka), jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
art. 6.2.17  Ustawy o ochronie zwierząt:
•    „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;”
art. 35. Ustawy o ochronie zwierząt:
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art.6 ust.1, art.33 lub art.34 ust.1–4
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

Dział: Aktualności
środa, 05 sierpień 2020 14:42

LIPIEC 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu lipcu  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1342 interwencje:
-                760 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                217 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                323 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                 34 interwencji zleconych przez inne służby
-                 8 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   74;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    164  , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –   31 ;
    b. nieporządek                                      -    54 ;  
c. niszczenie zieleni                                        -    16 ;
d. padlina zwierząt                                    -    44 ;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –  203 ;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –    266 ;
    a. holowanie –   1 ;
    b. blokady –      23 ;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 88 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 12 ;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 206 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 126 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 28;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  15;
11. Awarie – 44 ;
12. Handel -   18 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 35 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  10;
15. Inne – 63 ;

Dział: Aktualności
wtorek, 04 sierpień 2020 11:13

ZGON NA ULICY PIŁSUDSKIEGO

W dniu 04.08.2020 roku o godz. 8:50 podczas kontroli ulicy Piłsudskiego, na wysokości posesji numer 3 strażnicy Referatu Administracyjno – Porządkowego zauważyli leżącego starszego mężczyznę.
Mężczyzna ten nie dawał oznak życia, w związku z czym funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli natychmiastową resuscytację, którą prowadzono nieustannie do czasu przybycia załogi Pogotowia Ratunkowego. Przybyli na miejsce ratownicy i lekarz przejęli czynności ratunkowe od funkcjonariuszy straży. Mimo długo trwającej akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się przywrócić czynności życiowych i lekarz stwierdził zgon.
W związku z powyższym całe miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone  i przekazane przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Komisariatu I Policji, którzy mogli prowadzić czynności wyjaśniające.

Dział: Aktualności

W dniu 30.07.2020 roku nagle odszedł na wieczną służbę do Pana Śp. starszy inspektor Bogdan Górka. Pracował z nami w Straży Miejskiej w Radomiu przez 25 lat …
    Zebraliśmy się dziś o godzinie 11.00 w kościele Parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu przy ulicy Kościelnej 1 aby pożegnać świętej pamięci Bogdana Górkę, którego odejście jest wielkim ciosem dla nas wszystkich. Nasza obecność pokazuje jak wielką tragedią dla wszystkich jest jego śmierć, która pomimo tego, że spotka w życiu każdego z nas, zawsze przychodzi nieoczekiwana.
Powyższe najbardziej odzwierciedla cytat z wiersza księdza Jana Twardowskiego - " Śpieszmy się":
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą    
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.”

    Odszedł cicho, niespodziewanie, bez słów pożegnania, wierny i kochający mąż, wspaniały ojciec. Był człowiekiem niezwykłym, koleżeńskim, zorganizowanym, ambitnym, pełnym energii do działania. Żył pracą i poświęcał jej całe swoje życie ale zawsze znajdował czas dla rodziny, kochanej żony i dzieci.  
    Boguś … w imieniu pracowników Straży Miejskiej Twoich kolegów i koleżanek dziękujemy Ci za te lata, które spędziłeś razem z nami, które poświęciłeś pracy w Straży Miejskiej. Żegnamy Cię z żalem i smutkiem. Będzie nam Ciebie brakowało zawsze będziemy Cię mile wspominać.

Dział: Aktualności