Artykuły filtrowane wg daty: luty 2020

Kolejne kontrole, kolejne loty BSP i kolejny truciciel ukarany.
W dniu 28.02.2020 roku  w wyniku własnych obserwacji dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Stare Miasto. W wyniku oblotu rejonu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym oraz szczegółowej analizy zebranych danych wytypowano 3 (trzy) miejsca budzące zastrzeżenia co do spalania paliw niewłaściwej jakości.
Szczegółowe badanie stacją „SOWA” wykazało, że pod dwoma wytypowanymi adresami przypuszczenia strażników nie potwierdziły się, jednak wynik trzeciego badania jednoznacznie wskazywał na spalanie odpadów. Badanie wskazało podwyższone stężenie Cyjanowodoru, Formaldehydu i Lotnych Związków Organicznych LZO.
Podczas kontroli paleniska ujawniono wrzucone do paleniska części samochodowe (filtry powietrza, kabinowe i pasek klinowy) oraz resztki wypalanych szpałów kolejowych.
Właściciela jednej z radomskich firm ukarano maksymalnym mandatem karnym.
 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Będziemy przyglądać się firmom na Starym Mieście, rekontrole wkrótce.

Dział: Aktualności

W dniu 27.02.2020 roku o godz. 22:45 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon Placu Konstytucji 3-go Maja w Radomiu  zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że na wysokości posesji Plac Konstytucji 3 – go Maja 8 czterech młodych mężczyzn spożywa alkohol na masce otwartego pojazdu marki Volkswagen.
Dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny pełniący służbę na terenie miasta Radomia.
Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie i na wszystkich spożywających alkohol mężczyzn nałożono mandaty karne z art. 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mężczyźni skończyli „imprezę”, zaczęli rozchodzić się i strażnicy zakończyli interwencję.
Po kilku minutach operator monitoringu skontaktował się drogą radiową z patrolem podejmującym interwencję, informując, że jeden ze spożywających alkohol i ukaranych mężczyzn wsiadł za kierownicę pojazdu Volkswagen i odjechał pojazdem kierując się w stronę ulicy Traugutta i Sienkiewicza. Patrol natychmiast podjął interwencję i na wysokości skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą 25 Czerwca ujęto kierującego pojazdem Volkswagen. Potwierdzono również, że kierującym jest mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ukarany mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
Na miejsce interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej wezwali patrol Policji, który przebadał kierującego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik pozytywny – 0,92 mg/l (około 1,9 promila).

Mężczyzna został zatrzymany, czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności

Tak piękne podziękowania otrzymaliśmy na profilu Facebookowym od
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu
"25 lutego o 13:21 ·
TO CUD, ŻE ŻYJE..
Maleńka, kilkukilogramowa SUNIA zawdzięcza życie Kobiecie , która Ją zauważyła oraz Panom ze Straży Miejskiej w Radomiu, którzy Ją uwolnili.
Nie wiemy ile spędziła tam czasu - była bardzo głodna.
O dalszym losie Suczki będziemy informować.
Wielkie ukłony dla Pani oraz Straży Miejskiej!"

Cieszymy się, ze nasza codzienna praca jest zauważana i tak wysoko oceniana przez mieszkańców, którym dobro zwierząt i nie tylko leży na sercu.
Takich przypadków jest wiele, każdy inny ale cel ten sam.
Nie ustajemy w pomocy dla zwierząt. I tak będzie ...

Dział: Aktualności