Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2019

W dniu 17.07.2019 roku strażnicy Referatu Prewencji kontrolowali Nową Wolę Gołębiowską, jako tzw. KMZ "kontrola miejsca zagrożonego", zwracając szczególną uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz dewastację mienia w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Energetyków.

O godzinie 20:50 na przystanku autobusowym usytuowanym na wysokości ulicy Energetyków funkcjonariusze zauważyli grupę czterech młodych mężczyzn, z których dwóch uderzając rękoma i nogami w szyby i słupki próbowali go zniszczyć. Patrol  natychmiast podjął działania w wyniku których ujęto dwóch mężczyzn, wylegitymowano ich oraz sprawdzono uszkodzenia w wiacie przystankowej. W trakcie oględzin nie ujawniono rys, pęknięć ani innych uszkodzeń wiaty przystankowej.

 Młodzi mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów ale żaden z nich nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania.

Obydwaj zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł.

Podstawa prawna: art. 51 Kodeksu Wykroczeń: §1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Dział: Aktualności

Są wakacje, jest ciepło, a to oznacza, że mamy pełnię sezon grillowego. Do Straży Miejskiej w Radomiu wpływa coraz więcej pytań dotyczących tego, gdzie można legalnie grillować, na co pozwalają nam przepisy?

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów zabraniających grillowania na wolnej przestrzeni. Należy jednak pamiętać o tym, że o ile samo rozpalenie grilla nie jest zabronione to niektóre czynności, które mogą towarzyszyć takiej formie spędzania wolnego czasu już tak.

Najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z art. 82 §3 Kodeksu Wykroczeń ,,Kto na terenie lasu, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Kolejną kwestią  i chyba najważniejszą jest zachowanie osób grillujących. Grill to zazwyczaj okazja do spożywania napojów wyskokowych. Jeśli uczestnicy zabawy robią to w miejscu niedozwolonym, to narażają się na karę przewidzianą w art. 43’ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kiedy w atmosferze dobrej zabawy głośno się zachowują zakłócając spokój i porządek publiczny (art. 51§1 lub 2 KW) czy kończąc spotkanie zostawią po sobie zaśmiecony teren (art. 145 KW), również muszą liczyć się z sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń.


Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań, w tym palenia grilla na balkonie czy tarasie. Istnienie takich zakazów i ich egzekwowanie leży tylko i wyłącznie w gestii administratora. Za ignorowanie takich zakazów nie są przewidziane sankcje karne wynikające z Kodeksu Wykroczeń czy innych ustaw.

Podsumowując grillować można, ale z rozsądkiem i przy odpowiednim zachowaniu osób w tym uczestniczących.

Dział: Aktualności
czwartek, 04 lipiec 2019 08:03

CZERWIEC 2019 - PODSUMOWANIE

W miesiącu czerwcu 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1618  interwencji:

-      864    interwencji mieszkańców naszego miasta;

-      388     interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-      244     interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-      87       interwencji zleconych przez inne służby

-     35 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, przemarszów, zgromadzeń, itp.)

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   55;

2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    204   , w tym

            a. wypalanie odpadów i nieczystości –  37;

            b. nieporządek                               -        29  ; 

c. niszczenie zieleni                        -        45  ;

d. padlina zwierząt                         -        48   ;

3. Interwencje dotyczące zwierząt –  188 ;

4. Nieprawidłowe parkowanie        276   ;

            a. holowanie –   9;

            b. blokady –      29;

5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  325;

6. Niszczenie mienia –   3;

6. Handel –  2;

7. Sprawcy przestępstw –  3;

8. Zagrożenie zdrowia i życia –  320   (w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);

9. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 31 ;

10. Rower miejski – 17  ;

11. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 40 ;

12. Asysta/Potwierdzenie danych –  32  ;

13. Awarie –  61  ;

14. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –  19 ;

15. Udzielenie pomocy –  16  ;

16. Nietrzeźwy – 9;

17.  Inne - 17 ;

Dział: Aktualności

W nocy z 2/3.07.2019 roku o godzinie 4:10 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego w Radomiu  zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że na wysokości posesji numer 44 znajduje się dwóch młodych mężczyzn, którzy zakłócają ład i porządek publiczny i kopią w plastikowe obudowy lamp okalających ogródki piwne.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu pełniący służbę nocną na terenie miasta.

Nieopodal wskazanego miejsca strażnicy ujęli dwóch mężczyzn, którzy po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przyznali się do wszystkich zarzucanych czynów. Żaden z nich nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania.

26 i 24 latek zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł.

Podstawa prawna: art. 51 Kodeksu Wykroczeń: §1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Dział: Aktualności