Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2019

W dniu 30.03.2019 roku o godzinie 21:15 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy 25 Czerwca zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że u zbiegu ulic 25 Czerwca i Kelles - Krauza kilka osób spożywa alkohol i zakłóca ład i porządek publiczny.

Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili interwencję oraz wylegitymowali sprawców wykroczenia. Trzej mężczyźni spożywali piwo oraz wódkę. W trakcie czynności służbowych strażnicy ustalili, że wszyscy legitymowani są nieletni, mają po niespełna 16 lat.

W związku z powyższym nieletnich przewieziono do I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu i przekazano pod opiekę przybyłym na miejsce opiekunom prawnym.

Z interwencji sporządzono dokładną dokumentację służbową, która wraz z oświadczeniami opiekunów zostanie wykorzystana w dalszym postępowaniu.

Dział: Aktualności

W dniu 30.03.2019 roku o godzinie 11:00 dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał anonimowe zgłoszenie dotyczące nielegalnej wycinki drzew na ulicy Witkacego i Drzymały w Radomiu.

 Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował patrol, który na ulicy Drzymały zauważył dwóch mężczyzn prowadzących wycinkę drzew. Mężczyźni prowadzili wycinkę przy użyciu profesjonalnego sprzętu a na uzyskane drewno przygotowany mieli stojący nieopodal ciągnik z naczepą typu „rozrzutnik”, na której ujawniono ponad 1 m3 drewna.

W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających ustalono, że wycięto kilkanaście brzóz, jeden z prowadzących pracę mężczyzn jest współwłaścicielem działki ale nie posiada żadnej zgody na prowadzenie wycinki. Należy przypomnieć, że prace prowadzone były w trakcie okresu lęgowego ptaków (1 marca – 15 października). To czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli – w wielu przypadkach - drzew.

Strażnicy wydali polecenie zaprzestania wycinki oraz poinformowali mężczyzn, że  zostanie sporządzona szczegółowa dokumentacja fotograficzna a dalsze czynności w sprawie prowadzone będą przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

W przekazanej dokumentacji służbowej ujęto ilość ściętych drzew: brzoza – 27 (dwadzieścia siedem) sztuk o średnicy od 15 do 25 cm i 1 (jedna) sosna.

Dział: Aktualności

W dniu 30.03.2019 roku o godzinie 8:15 patrol Referatu Prewencji kontrolował prewencyjnie pustostany na terenie miasta Radomia pod kątem przebywania osób bezdomnych.

W trakcie penetracji opuszczonych budynków przy ulicy Kolejowej i Mazowieckiego strażnicy zauważyli leżącą osobę. Jej wygląd i zapach wydobywający się z pomieszczenia wskazywały na to iż osoba od dłuższego czasu nie żyje. Miejsce zabezpieczono przed dostępem osób postronnych oraz wezwano służby.

 Przybyły lekarz po oględzinach stwierdził zgon mężczyzny a patrol Policji przejął czynności służbowe i przyjął wyjaśnienia od funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

To kolejny zgon osoby bezdomnej w krótkim odstępie czasu. Był to 37 letni mężczyzna znany strażnikom, regularnie odwiedzany w sezonie zimowym i korzystający z pomocy instytucji miejskich.

Czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi II Komisariat Policji przy ulicy Radomskiego w Radomiu.

Dział: Aktualności
wtorek, 26 marzec 2019 10:18

ZGON W PUSTOSTANIE NA ULICY ŻEROMSKIEGO

W dniu 25.03.2019 roku o godzinie 7:26 do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące leżącego mężczyzny w klatce schodowej przy ulicy Żeromskiego 59 w Radomiu. Zgłaszający oświadczył również, że leżąca osoba prawdopodobnie nie żyje.

W miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Leżąca osoba nie dawała oznak życia, nie reagowała na bodźce zewnętrzne, miała ewidentne oznaki osoby nieżyjącej od dłuższego czasu.

W związku z powyższym na miejsce wezwano karetkę pogotowia, którego lekarz stwierdził zgon mężczyzny oraz patrol Policji, który przejął czynności służbowe od patrolu Straży Miejskiej.

W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających strażnicy ustalili osobę zgłaszającą oraz próbowali ustalić tożsamość osoby zmarłej.

Wszystkie ustalenia przekazano funkcjonariuszom Policji w formie notatki urzędowej celem dalszego wykorzystania służbowego.

Dział: Aktualności

W dniu 24.03.2019 roku patrol Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował dzielnicę Glinice ze zwróceniem szczególnej uwagi na ład i porządek publiczny oraz  wykroczenia popełniane przez nieletnich.

O godzinie 9:20 patrol zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem, który jadąc z ulicy Zagłoby zignorował czerwone światło na sygnalizatorze, spowodował zagrożenie w ruchu drogowym zmuszając kierujących pojazdami silnikowymi do nagłego hamowania i wjechał „pod prąd” w ulicę Średnią. Tor jazdy i zachowanie kierującego wskazywało na to iż może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

Na wysokości posesji nr 3 przy ulicy Średniej funkcjonariusze Straży Miejskiej wylegitymowali mężczyznę, który popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym.

Wyczuwalna była od niego wyraźna woń alkoholu, gdyż jak oświadczył „wypił piwko na Kwiatkowskiego”.

W związku z powyższym na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji, zabezpieczono rower a 55 letniego mężczyznę przewieziono do II Komisariatu Policji przy ulicy Radomskiego w Radomiu, gdzie  przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik pozytywny 1,8 promila.

Czynności w sprawie prowadzi II Komisariat Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności

W dniu 24.03.2019 roku operator monitoringu miejskiego zauważył ścięte przez pojazd dostawczy słupki na Placu Kazimierza Wielkiego pomiędzy ulicami Szewską i Rwańską.

Informację przekazał dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, który na miejsce zdarzenia zadysponował załogę referatu Administracyjno – Porządkowego.

Na miejscu zgłoszenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie oraz zauważyli, że pojazd, który zniszczył słupki w wyniku uszkodzeń pozostawił na jezdni ślad oleju z uszkodzonej prawdopodobnie miski olejowej.

Podczas penetracji terenu przyległego do miejsca zdarzenia, na ulicy Malczewskiego przy „Resursie” strażnicy napotkali pojazd marki Ford, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym polegającym na  uszkodzeniu słupków na Placu Kazimierza Wielkiego w Radomiu. W pojeździe nie było kierowcy. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd czy nie figuruje w policyjnej ewidencji pojazdów utraconych.

W związku ze zniszczeniem mienia znacznej wartości strażnicy sporządzili szczegółową dokumentacje zdjęciową i przekazali dyżurnemu I Komisariatu Policji celem prowadzenia czynności wyjaśniających.

Sprawę prowadzi I Komisariat Policji przy ulicy Traugutta w Radomiu.

Dział: Aktualności

Weekend 23-24.03.2019 roku był wyjątkowo obfity w interwencje zgłaszane do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu, który odnotował aż 136 zgłoszeń.

Przeważały interwencje dotyczące: zakłócania ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu - 34, zagrożeń zdrowia i życia - 31, nieprawidłowe parkowanie - 22, ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 15.

M. in.: w dniu 23.03.2019 roku do dyżurnego wpłynęła interwencja z ulicy Struga – przystanek autobusowy po stronie Galerii Słonecznej dotycząca siedzącego na ławce od dłuższego czasu mężczyzny. Dyżurny niezwłocznie skierował na miejsce patrol interwencyjny pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie i próbowali dobudzić mężczyznę. Niestety z mężczyzną nie było kontaktu, nie reagował na bodźce zewnętrzne a sprawdzający czynności życiowe strażnik nie wyczuwał u niego oddechu ani tętna.

Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia i podjęli czynności ratownicze polegające na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, którą prowadzili nieustannie do czasu przybycia na miejsce załogi pogotowia ratunkowego.

Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego przejął czynności reanimacyjne od patrolu straży i przewiózł mężczyznę do szpitala na ulicę Tochtermana.

Dział: Aktualności
piątek, 15 marzec 2019 12:41

WSPÓLNE KONTROLE Z OBWODOWYM URZĘDEM MIAR

W dniu 15.03.2019 roku ponownie po dłuższej przerwie przeprowadziliśmy wspólną kontrolę z pracownikami Obwodowego Urzędu Miar na targowiskach i w placówkach wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy - Prawo o Miarach.

Kontrolą objęto tereny przy ulicy Wernera. W wyniku kontroli legalności wag nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 2300 złotych.

Wspólne kontrole będą prowadzone regularnie każdego miesiąca, co najmniej do końca 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Dz.U.2018.0.376

Dział: Aktualności

W dniu 08.03.2019 roku o  godzinie 23:10 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Traugutta zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że zarejestrował siedzącego od dłuższego czasu w bezruchu na ławce przystanku MPK przy ulicy Traugutta mężczyznę.

W związku z zagrożeniem zdrowia lub życia na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

W trakcie dojazdu na interwencję operator monitoringu przekazał informację, że do śpiącej osoby podeszło dwóch mężczyzn, którzy po sprawdzeniu czujności osoby ukradli mu z kieszeni portfel i telefon. Po kradzieży mężczyźni oddalili się pośpiesznie w kierunku ulicy Kopernika., a na  trawnik przy Liceum wyrzucili portfel

Patrol Straży Miejskiej podjął działania i podczas penetracji terenu napotkał sprawców kradzieży na ulicy Kopernika w momencie liczenia pieniędzy. Ujętych mężczyzn poddano kontroli osobistej podczas której ujawniono u jednego z nich telefon komórkowy oraz dokumenty (prawo jazdy i dowód osobisty) należący do poszkodowanego.

Po zakończeniu czynności wyjaśniających na ulicy Kopernika, ujętych mężczyzn przewieziono do I Komisariatu Policji i przekazano wraz z zabezpieczonymi przedmiotami dyżurnemu Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych

Dział: Aktualności
środa, 06 marzec 2019 07:33

PRZYPOMINAMY O PORZĄDKACH

Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy sprawdzają stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolują czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dział: Aktualności