Straż Miejska w Radomiu - Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2019
piątek, 15 marzec 2019 12:41

WSPÓLNE KONTROLE Z OBWODOWYM URZĘDEM MIAR

W dniu 15.03.2019 roku ponownie po dłuższej przerwie przeprowadziliśmy wspólną kontrolę z pracownikami Obwodowego Urzędu Miar na targowiskach i w placówkach wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy - Prawo o Miarach.

Kontrolą objęto tereny przy ulicy Wernera. W wyniku kontroli legalności wag nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 2300 złotych.

Wspólne kontrole będą prowadzone regularnie każdego miesiąca, co najmniej do końca 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Dz.U.2018.0.376

Dział: Aktualności

W dniu 08.03.2019 roku o  godzinie 23:10 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Traugutta zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że zarejestrował siedzącego od dłuższego czasu w bezruchu na ławce przystanku MPK przy ulicy Traugutta mężczyznę.

W związku z zagrożeniem zdrowia lub życia na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

W trakcie dojazdu na interwencję operator monitoringu przekazał informację, że do śpiącej osoby podeszło dwóch mężczyzn, którzy po sprawdzeniu czujności osoby ukradli mu z kieszeni portfel i telefon. Po kradzieży mężczyźni oddalili się pośpiesznie w kierunku ulicy Kopernika., a na  trawnik przy Liceum wyrzucili portfel

Patrol Straży Miejskiej podjął działania i podczas penetracji terenu napotkał sprawców kradzieży na ulicy Kopernika w momencie liczenia pieniędzy. Ujętych mężczyzn poddano kontroli osobistej podczas której ujawniono u jednego z nich telefon komórkowy oraz dokumenty (prawo jazdy i dowód osobisty) należący do poszkodowanego.

Po zakończeniu czynności wyjaśniających na ulicy Kopernika, ujętych mężczyzn przewieziono do I Komisariatu Policji i przekazano wraz z zabezpieczonymi przedmiotami dyżurnemu Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych

Dział: Aktualności
środa, 06 marzec 2019 07:33

PRZYPOMINAMY O PORZĄDKACH

Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy sprawdzają stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolują czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dział: Aktualności
niedziela, 03 marzec 2019 13:42

LUTY 2019 - PODSUMOWANIE

W miesiącu lutym 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1378  interwencji:

-       905    interwencji mieszkańców naszego miasta;

-       167     interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-       218     interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-         72    interwencji zleconych przez inne służby

-   16  zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, przemarszów, zgromadzeń, itp.)

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   66

2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   295   , w tym

            a. wypalanie odpadów i nieczystości –  102

            b. nieporządek                         -           84  

c. niszczenie zieleni                        -     85

3. Interwencje dotyczące zwierząt –  179

4. Nieprawidłowe parkowanie –       316

            a. holowanie –   7

            b. blokady –      62

5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  93

6. Niszczenie mienia –   11

6. Bójka/ pobicie –  5

7. Sprawcy przestępstw –  4

8. Zagrożenie zdrowia i życia –   136   (w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);

9. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –   49

10. Nietrzeźwy –   7

11. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek –  52

12. Asysta/Potwierdzenie danych –    53

13. Awarie –   61

14. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –   12

15. Udzielenie pomocy –    21

16.  Inne - 18

Dział: Aktualności

 

W dniu 02.03.2019 roku o godzinie 8:20 dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał anonimową informację, że na ulicy Tartacznej w Radomiu ma miejsce wylewanie nieczystości płynnych z terenu jednej z firm.

W miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu, strażnicy potwierdzili zgłoszenie, ujawniając pozbywanie się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami z posesji przy ulicy Tartacznej 14.  Podczas kontroli posesji prowadzący czynności służbowe strażnicy ujawnili dodatkowo cały sprzęt służący do pompowania (pompa, węże strażackie i przewody elektryczne).

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu szybko ustalili sprawcę czynu zabronionego, któremu nakazano zaprzestanie procederu i nałożono na niego mandat karny w wysokości 500 zł.  

Dział: Aktualności