Straż Miejska w Radomiu - Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2019

W dniu 29.01.2019 roku o godzinie 16:30 do Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie z ulicy Nadrzecznej, gdzie według zgłaszającego w pobliskich nieużytkach miała znajdować się znaczna ilość śmieci, w tym butelki z nieznaną substancją opisaną w języku niemieckim.

Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował patrol Referatu Ochrony Środowiska, który potwierdził zgłoszenie i rozpoczął dokumentowanie znaleziska. Podczas oględzin miejsca strażnicy ujawnili w wyrzuconych odpadach (w jednym z opakowań) szklaną butelkę o pojemności 200 ml. Drugi pojemnik był pusty. Butelka była zapakowana dodatkowo w styropianowy pojemnik z napisem w języku niemieckim Quecksilber (po tłumaczeniu Rtęć).

Po szczegółowym udokumentowaniu (materiał zdjęciowy, notatka służbowa) znaleziska strażnicy zabezpieczyli znalezisko i zachowując środki ostrożności podczas transportu przewieźli butelkę z rtęcią do utylizacji w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mieszczącym się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” przy ulicy Witosa 76 w Radomiu.

Dział: Aktualności

W dniu 27.01.2019 roku o godzinie 8:40 dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał interwencję od pracowników kontrolujących bilety w autobusie komunikacji miejskiej linii 9 boczny 952 o udzielenie asysty i pomoc w związku z tym, iż pasażer zaatakował ich nożem podczas kontroli na pętli osiedla Prędocinek.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia patrol Referatu Administracyjno - Porządkowego, pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia zgłaszający wskazali osobę, młodą kobietę, która zaatakowała nożem kontrolerów. Kobieta była pobudzona, niechętnie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Zachowując ostrożność nakazano niespełna 20 - letniej dziewczynie wydanie niebezpiecznych przedmiotów, co uczyniła oddając strażniczce nóż sprężynowy. Dodatkowo podczas kontroli osobistej ujawniono przy kobiecie dopalacze, które (według jej oświadczenia) zażywała przed podróżą autobusem. Rozpytana na okoliczność zdarzenia nie potrafiła wyjaśnić powodów swojego zachowania.

W związku z popełnionym czynem zabronionym ujętą kobietę przewieziono do II Komisariatu Policji przy ulicy Radomskiego w Radomiu i przekazano do dyspozycji dyżurnego celem, wykonania dalszych czynności służbowych.

Czynności w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji przy ulicy 11 – go Listopada w Radomiu.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 21 styczeń 2019 10:29

PIĄTEK PEŁEN ZABEZPIECZEŃ

Piątek 18.01.2019 roku był bardzo pracowity dla radomskich służb ratunkowych. Tylko tego dnia odnotowaliśmy trzy zdarzenia, które wymagały specjalnego zabezpieczenia i udzielenia pomocy osobom potrzebującym i znajdującym się w stanach zagrożenia zdrowia lub życia.

Do pierwszego zdarzenia doszło o godzinie 18:50, gdzie na ulicy Słowackiego rozszczelnieniu uległa instalacja gazowa. Na miejscu strażnicy współpracowali z funkcjonariuszami straży pożarnej oraz pracownikami pogotowia gazowego. Zabezpieczono cały teren przyległy do miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych.

Poważne zgłoszenie dotyczące podtrucia tlenkiem węgla wpłynęło do Straży Miejskiej z ulicy Ofiar Firleja o godzinie 20:05. Dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał informację od oficera dyżurnego Straży Pożarnej o trzech osobach poszkodowanych. Na skutek nieszczelności instalacji kominowej podtruciem tlenkiem węgla uległo małżeństwo w wieku 27 i 25 lat oraz ich 3-letnie dziecko. Wszyscy zostali przewiezieni przez załogę Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Decyzją straży pożarnej zakazano używania instalacji grzewczej w budynku do czasu jej naprawienia. Na miejsce zdarzenia wezwano właściciela posesji, któremu przekazano zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mieszkanie.

Kolejne miało miejsce o godzinie 22:20 na ulicy Niedziałkowskiego 25/27, gdzie strażnicy udzielali asysty funkcjonariuszom Straży Pożarnej przy zgłoszeniu dotyczącym stwierdzeniu obecności tlenku węgla w jednym z lokali mieszkalnych. W lokalu zamieszkiwało małżeństwo z 2 –letnim dzieckiem. Szczęśliwie nie było osób poszkodowanych. Z uwagi na brak ogrzewania w lokalu mieszkańcy opuścili swój dom ale nie skorzystali z pomocy proponowanej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu (we własnym zakresie zorganizowali sobie nocleg). O zaistniałym zdarzeniu poinformowano Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego natomiast właściciela lokalu zobowiązano do natychmiastowego usunięcia usterki, tj. nieszczelności przewodu wentylacyjnego.

Dział: Aktualności

W dniu 15.01.2019 roku ponownie w rejon służbowy wyruszył patrol medyczny. Połączone siły Straży Miejskiej, streetworkerów Caritas Diecezji Radomskiej i ratownika medycznego mają na celu kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych i jednocześnie dostarczenie ciepłego posiłku oraz sprawdzenie ich stanu zdrowia.

Jak co wtorek zaczęliśmy o godzinie 10.00, na pokładzie mieliśmy ciepłą zupę i odzież.

Niestety już pierwsze kontrolowane miejsce zaskoczyło funkcjonariuszy.

Podczas kontroli strażnicy w pustostanie przy ulicy Żeromskiego na pierwszej kondygnacji lewej oficyny znaleźli leżącą w nienaturalnej pozycji osobę. Uczestniczący w patrolu ratownik medyczny sprawdził czynności życiowe leżącej kobiety i stwierdził zgon. W związku z powyższym na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe, Policję i powiadomiono Prokuratora.

Osoba zmarła była znana patrolowi Straży Miejskiej i streetworkerom, to 55 letnia kobieta, która figurowała w prowadzonej przez Straż Miejską w Radomiu mapie bezdomności od samego początku jej utworzenia.

Bardzo często odwiedzana i namawiana do skorzystania z ośrodków pomocy oraz noclegowni dla bezdomnych kobiet. Niestety zawsze odmawiała…

Czynności w sprawie zgonu prowadzi I Komisariat Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności