Artykuły filtrowane wg daty: październik 2019

Radomska Straż Miejska we wtorek rozpoczęła działania związane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie radomskich nekropolii.

Jak co roku kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch pieszy i samochodowy w obrębie cmentarzy wzrasta, strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę radomskich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Patrole mają nie tylko wyeliminować kradzież ozdobnych wiązanek czy zniczy pozostawionych na grobach najbliższych, ale także ich celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z braku rozsądku w trakcie zbliżających się dni. Przypominamy, że strażnicy nie tylko kontrolują teren, ale także rozmawiają i ostrzegają mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami.

Straż Miejska w Radomiu uczula osoby sprzątające mogiły, aby nie pozostawiały w widocznym miejscu torebek z dokumentami i pieniędzmi, bowiem to właśnie one są łakomym kąskiem dla złodziei, a tych niestety w okresie Wszystkich Świętych znacznie przybywa. Co ważne, ich łupem bardzo często padają także mniej wartościowe przedmioty, jak np. znicze, które następnie z łatwością można sprzedać.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a w przypadku wybrania się na cmentarz z dzieckiem, o zwracanie na nie szczególnej uwagi.

Pamiętajmy, że w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego (1 listopada nie wszędzie dojedziemy samochodem), a dla własnego komfortu zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. W związku z tym iż w czasie Święta Zmarłych dodatkowe przystanki umiejscowione są w różnych miejscach, dlatego wysiadając z autobusu, należy zwrócić szczególną uwagę na nadjeżdżające pojazdy.

Apelujemy!

Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, które mogą potrzebować naszej pomocy. Rozejrzyjmy się dookoła i sprawdźmy, czy nikt z naszego bezpośredniego otoczenia nie potrzebuje wsparcia. Czasami widzimy, że ktoś gorzej się czuje, zasłabł, czy wygląda na przestraszonego. Nie bójmy się i reagujmy. Wystarczy zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a w razie czego prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

 

Dział: Aktualności
wtorek, 29 październik 2019 11:57

PATROL MEDYCZNY DLA BEZDOMNYCH NA ULICACH RADOMIA

             Patrol medyczny dla bezdomnych to wspólny projekt Caritas Diecezji Radomskiej, Straży Miejskiej i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy pierwsze wspólne kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych sprawdzając w jakim stanie przed nadejściem zimy znajdują się osoby potrzebujące pomocy. Podczas patrolu potrzebujący będą mogli skorzystać również z ciepłego posiłku, który przygotowali pracownicy Caritas Diecezji Radomskiej.

Jako pierwsze miejsce skontrolowaliśmy pustostany przy ulicy Żeromskiego …

Patrol medyczny ma jeden cel: sprawienie by bezdomni bezpiecznie przeżyli okres jesienno-zimowy, ponieważ wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie zimowym, a zwłaszcza w te nadchodzące mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające
w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

            Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Dom dla Bezdomnych Kobiet 

ul. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

W okresie jesienno-zimowym w ramach realizacji zadań na rzecz bezdomnych prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn i kobiet.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

            Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.

            W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

1.         wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;

2.         przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;

3.         żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4.         żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Patrole sprawdzą w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada certyfikat świadczący o tym, że użyte do spalania paliwo spełnia odpowiednie parametry (należy podczas zakupu opału poprosić sprzedającego o świadectwo jakości opału). Jeśli posiada, a mimo tego jakość paliwa budzi wątpliwości (np. wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas strażnicy mogą pobrać próbkę węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

Podstawa prawna: Art. 6c pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

Dział: Aktualności

Tradycyjnie przed świętem zmarłych radomska Straż Miejska wspólnie ze Strażą Leśną rozpoczęła akcją „Stroisz 2019” kontrolę targowisk i terenów przy cmentarzach pod kątem handlu gałązkami drzew iglastych. Właśnie w tym okresie wzrasta popyt na ozdoby nagrobne wykonane z gałązek drzew iglastych i funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Leśnej kontrolują legalność posiadanego stroiszu.

Przypominamy, że stroisz można zakupić legalnie w szkółkach roślin ozdobnych ze specjalnie zakładanych plantacji drzew i krzewów iglastych. Gałązki drzew iglastych również znajdują się w ofercie Nadleśnictwa, które pozyskuje je przy pracach pielęgnacyjnych w lasach.

Każdy handlujący powinien mieć udokumentowane pochodzenie gałązek lub drzewek iglastych dlatego pamiętajmy o tym, by kupować stroisz pochodzący z legalnego źródła.

W dniu dzisiejszym, skontrolowano tereny przy cmentarzach przy ul. Limanowskiego oraz Ofiar Firleja i Witosa. Kontrolą objęto również największe na terenie naszego miasta targowisko przy ulicy Wernera. Podczas dzisiejszej akcji strażnicy nie stwierdzili nieprawidłowości. Wspólne kontrole będą prowadzone sukcesywnie przez najbliższe dwa tygodnie.

Dział: Aktualności

W dniu 13.10.2019 roku o godzinie 17:40 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego oraz dewastacji rolet antywłamaniowych jednego ze sklepów monopolowych usytuowanych na ulicy Okulickiego w Radomiu.

Dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol Referatu Ochrony Środowiska pełniący służbę na terenie miasta Radomia. 

Na miejscu zdarzenia strażnicy ujęli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez osobę zgłaszającą i powiadomili właściciela sklepu o szkodach wyrządzonych w jego sklepie. Dodatkowo przeprowadzono rozpytanie wśród pracowników sklepu i świadków zdarzenia, którzy jednoznacznie wskazali nietrzeźwego mężczyznę jako sprawcę zniszczenia rolet.

Właściciel sklepu wezwał na miejsce zdarzenia patrol Policji, który przejął i przeprowadził czynności w sprawie.

Dział: Aktualności
niedziela, 06 październik 2019 12:27

WRZESIEŃ 2019 - PODSUMOWANIE

W miesiącu wrześniu 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1422 interwencje:

-         777 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-         344 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-         221 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-         59 interwencji zleconych przez inne służby

-     21 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, przemarszów, zgromadzeń, itp.)

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   51;

2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –      231, w tym

            a. wypalanie odpadów i nieczystości –   55;

            b. nieporządek                               -          45; 

c. niszczenie zieleni                        -          68;

d. padlina zwierząt                         -          39;

3. Interwencje dotyczące zwierząt –   152;

4. Nieprawidłowe parkowanie           293;

            a. holowanie –   4;

            b. blokady –     10 ;

5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  127;

6. Niszczenie mienia –   5;

6. Handel –  4;

7. Sprawcy przestępstw –  4;

8. Zagrożenie zdrowia i życia –  212   (w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);

9. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  145;

10. Rower miejski –  6 ;

11. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 44;

12. Asysta/Potwierdzenie danych –    22;

13. Awarie –   83;

14. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –   15;

15. Udzielenie pomocy –   15;

16. Inne – 13;

Dział: Aktualności

Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, lubisz pomagać innym, cenisz sobie czystość i estetykę to możesz zrealizować to wszystko  pracując w Straży Miejskiej w Radomiu.

Zapewniamy stabilne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz, że dzięki swojemu zaangażowaniu będziesz mógł/mogła przyczynić się do tego aby nasze miasto było bardziej bezpieczne i panował w nim ład i porządek.

Czekamy na Ciebie.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom w terminie do 14.10.2019 roku

Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się od 14.10.2019 roku. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy wiedzy ogólnej, testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata i  rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie informacje na temat naboru w zakładce zatrudnienie na stronie http://bip.strazmiejska.radom.pl/

Dział: Aktualności