Straż Miejska w Radomiu - Artykuły filtrowane wg daty: październik 2018

W dniu 31.10.2018 roku o godz. 12:35 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Kelles - Krauza i Struga zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na Placu Jagiellońskim  dwie osoby zaczepiają przechodniów wyłudzając pieniądze.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu interwencji strażnicy potwierdzili zgłoszenie i wylegitymowali wskazane przez pracownika monitoringu osoby (kobietę i mężczyznę), które okazały się być obywatelami Rumunii. Na miejscu zdarzenia patrol ustalił, że ujęte osoby posiadają przy sobie karty Stowarzyszenia Internazionale Le Respect „Stowarzyszenie dla niepełnosprawnych głuchoniemych dzieci SDF” oraz listę darczyńców z danymi osobowymi. Ustalono również, że legitymowani nie posiadają identyfikatorów oraz żadnej zgody na prowadzenie zbiórki pieniędzy.

Podstawa prawna: art. 65 §1 kw „ Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny”

Kontakt z ujętymi osobami był znacznie utrudniony z uwagi na fakt iż żadna z ujętych osób nie potrafiła porozumiewać się językiem polskim i  wyjaśnić lub udokumentować na jaki cel zbierane są fundusze.

Z przeprowadzonej interwencji strażnicy sporządzili szczegółową dokumentację służbową.

W związku z popełnieniem czynu zabronionego ujętych obywateli Rumunii doprowadzono do I Komisariatu Policji i oddano do dyspozycji dyżurnego celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Straż Miejska w Radomiu zwraca się z apelem do mieszkańców „Nie bądźmy łatwowierni, zbyt ufni. Bądźmy czujni”. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do osób przeprowadzających kwestę, lub mamy co do nich jakiekolwiek zastrzeżenia natychmiast powiadamiajmy telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu pod bezpłatnymi numerami 112 lub 997, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

W dniu 27.10.2018 roku patrol Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował prewencyjnie  centrum miasta zwracając szczególna uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego. O godzinie 21:25 na ulicy Malczewskiego strażnicy zauważyli skuter, którego kierujący nie potrafił utrzymać toru jazdy, poruszał się po ulicy „wężykiem” stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Na ulicy Stańczyka strażnicy zatrzymali pojazd do kontroli. Podczas kontroli okazało się, że od kierującego wyczuwalna jest wyraźna woń alkoholu a jego mowa jest bełkotliwa. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów ani swoich ani pojazdu. Nie potrafił wytłumaczyć do kogo należy skuter. Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwali patrol Policji, który po przybyciu na miejsce przebadał mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 0,76 mg/l (około 1,6 promila). W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających okazało się, ze skuter na którym poruszał się ujęty mężczyzna nie posiada żadnych cech identyfikacyjnych i nie figuruje w żadnym rejestrze.

Ujętego mężczyznę wraz z zabezpieczonym skuterem pozostawiono w dyspozycji dyżurnego I komisariatu Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

W dniu 26.10.2018 roku o godzinie 19:15 do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęła interwencja dotycząca sprawdzenia warunków bytowych osoby w jednym z lokali przy ulicy Niedziałkowskiego 36 w Radomiu.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu interwencji strażnicy stwierdzili, że w przedmiotowym lokalu mieszka starsza kobieta, w lokalu panuje ogólny nieporządek, smród i stęchlizna a przebywająca w nim kobieta nie potrafi sama wstać z łóżka. Strażnicy przeprowadzili rozpytanie wśród sąsiadów i ustalili, że kobieta jest po rozległym udarze i nie jest w stanie sama egzystować. Z obserwacji patrolu podejmującego interwencję również wynikało, że kobieta jest zaniedbana, mimo tego, że znajduje się pod opieką syna.

Na miejsce interwencji funkcjonariusze straży wezwali karetkę pogotowia, którego załoga stwierdziła, że kobieta jest w złym stanie, zaniedbana leży we własnych odchodach i nie może sama bez opieki pozostać w mieszkaniu. W związku z powyższym podjęto decyzję o niezwłocznym przewiezieniu starszej kobiety do szpitala przy ulicy Tochtermana.  Strażnicy pomogli załodze karetki w przetransportowaniu kobiety do ambulansu a klucze od zabezpieczonego mieszkania przekazali wskazanej przez pacjentkę osobie.

Podsumowując zgłoszenie funkcjonariusze Straży Miejskiej sporządzili obszerną dokumentację służbową celem poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji o  zaistniałej sytuacji i podjęciu odpowiednich czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Dział: Aktualności

W dniu 19.10.2018 roku o godzinie 15.00 do Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęła korespondencja dotycząca niszczenia i dewastacji drzewek przez starszego mężczyznę na ulicy Wernera i Dworskiej w Radomiu.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu interwencji strażnicy potwierdzili, że na ulicy Wernera tuż za skrętem w ulicę Dworską nieznany sprawca ściął drzewo a drugie złamał. Zgłaszający sporządził dokładną dokumentacje zdjęciową co znacznie ułatwiło funkcjonariuszom prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 W trakcie czynności służbowych i rozpytania wśród mieszkańców strażnicy ustalili sprawcę zniszczenia. Okazał się nim niespełna 65 – letni mężczyzna, który po rozpytaniu przyznał się do popełnionego czynu ale nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania.

Z uwagi na trudną sytuację finansową mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł.

Straż Miejska w Radomiu zwraca się z apelem do mieszkańców by w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości reagowali natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pod bezpłatnymi numerami 112 lub 997, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

 

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

1.    wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do  

        22.00  na pozostały teren;

            2.    przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;

3.    żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w   zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4.    żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

 

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.
Patrole sprawdzą w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada certyfikat świadczący o tym, że użyte do spalania paliwo spełnia odpowiednie parametry (należy podczas zakupu opału poprosić sprzedającego o świadectwo jakości opału). Jeśli posiada, a mimo tego jakość paliwa budzi wątpliwości (np. wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas strażnicy mogą pobrać próbkę węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

Podstawa prawna: Art. 6c pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawyo systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

 

Dział: Aktualności

W nocy z 20/21.10.2018 roku do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęły dwie interwencje dotyczące zakłócania ciszy wyborczej poprzez niszczenie oraz zrywanie plakatów wyborczych.

O godzinie 0:45 na ulicy Traugutta młody mężczyzna zrywał plakaty wyborcze z przystanku MPK. Został ujęty na Placu Konstytucji 3-Go Maja.

O godzinie 3:25 również na ulicy Traugutta młody mężczyzna zrywał plakaty wyborcze ze słupa ogłoszeniowego. Mimo, że wsiadł do autobusu miejskiego linii 9 został ujęty na osiedlu Gołębiów, gdy wychodził ze środka komunikacji miejskiej.

Obydwu ujętych mężczyzn doprowadzono do Komisariatu I przy ulicy Traugutta i przekazano dyżurnemu celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

W dniu 21.10.2018 roku o godz. 6:20 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Traugutta/Piłsudskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na Placu Małgorzatki leży mężczyzna. Operator dodał, że do leżącego podszedł młody mężczyzna z jego kurtki wyciągnął prawdopodobnie telefon i oddalił się wskakując do autobusu miejskiego linii 8 jadący w kierunku dworca PKP.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta.

Pracownik stacji monitoringu opisał wygląd mężczyzny i przekazał informację, że mężczyzna, który dokonał czynu zabronionego wysiadł z autobusu linii 8 przy Dworcu PKP i przesiadł się do autobusu linii 18. Interweniujący strażnicy zauważyli „18 – stkę” na wysokości dworca PKS i po wejściu do pojazdu ujęli mężczyznę wskazanego przez pracownika monitoringu.

W trakcie prowadzenia czynności służbowych funkcjonariusze straży ujawnili u osoby ujętej telefon komórkowy należący do poszkodowanego.

W tym samym czasie do osoby poszkodowanej pojechał drugi patrol Straży Miejskiej, do którego z uwagi na stan zdrowia wezwano karetkę pogotowia. Mężczyzna od którego wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu został zabrany do szpitala.

Ujętego mężczyznę strażnicy doprowadzili do I Komisariatu Policji w Radomiu  i oddano do dyspozycji dyżurnego celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

Tradycyjnie przed Świętem Zmarłych radomska Straż Miejska wspólnie ze Strażą Leśną rozpoczęła akcją „Stroisz 2018” kontrolę targowisk i terenów przy cmentarzach pod kątem handlu gałązkami drzew iglastych. Właśnie w tym okresie wzrasta popyt na ozdoby nagrobne wykonane z gałązek drzew iglastych i funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Leśnej kontrolują legalność posiadanego stroiszu.

Przypominamy, że stroisz można zakupić legalnie w szkółkach roślin ozdobnych ze specjalnie zakładanych plantacji drzew i krzewów iglastych. Gałązki drzew iglastych również znajdują się w ofercie Nadleśnictwa, które pozyskuje je przy pracach pielęgnacyjnych w lasach.

Każdy handlujący powinien mieć udokumentowane pochodzenie gałązek lub drzewek iglastych dlatego pamiętajmy o tym, by kupować stroisz pochodzący z legalnego źródła.

W dniu dzisiejszym, skontrolowano tereny przy cmentarzach przy ul. Limanowskiego oraz Ofiar Firleja i Witosa. Kontrolą objęto również największe na terenie naszego miasta targowisko przy ulicy Wernera. Podczas dzisiejszej akcji strażnicy nie stwierdzili nieprawidłowości. Wspólne kontrole będą prowadzone sukcesywnie przez najbliższe dwa tygodnie.

Dział: Aktualności

W dniu 17.10.2018 roku o godz. 20:10 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Struga/25 Czerwca zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na wysokości dawnego klubu Bordo leży mężczyzna. Po chwili operator dodał, że do leżącego podeszło dwóch mężczyzn i z jego bluzy wyciągnęli prawdopodobnie portfel lub telefon i oddalili się do mieszczącej się nieopodal kolektury lotto.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta.

Strażnicy ujęli  wskazanych przez operatora monitoringu mężczyzn na ulicy Żwirki i Wigury. W trakcie czynności wyjaśniających nie ujawniono u mężczyzn żadnych przedmiotów opisywanych przez pracownika monitoringu. Do poszkodowanego dojechał również inny patrol straży, który przeprowadził z nim rozmowę. Mężczyzna oświadczył, że skradziono mu alkohol i …… buty.

Skradzione buty strażnicy ujawnili w reklamówce, którą posiadał jeden z ujętych na ulicy Żwirki i Wigury mężczyzn.

Poszkodowanego i obydwu ujętych mężczyzn doprowadzono do I Komisariatu Policji i oddano do dyspozycji dyżurnego celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

W dniu 14.10.2018 roku o godz. 20:45 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Malczewskiego i Struga zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że na wysokości posesji przy ulicy Malczewskiego 1 przewrócił się jadący na rowerze mężczyzna. Pracownik monitoringu oświadczył, że przed wywrotką mężczyzna poruszał się rowerem w sposób wskazujący na spożycie alkoholu.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta.

Na ulicy Reja  strażnicy napotkali wskazanego przez operatora monitoringu mężczyznę, który okazał się obywatelem Ukrainy i od którego wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Mężczyzna nie posiadał żadnego dokumentu tożsamości i strażnicy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do najbliższego Komisariatu Policji celem potwierdzenia tożsamości. Oświadczył także, że przy upadku nic mu się nie stało. W trakcie prowadzenia czynności służbowych z obywatelem Ukrainy do patrolu podjechał inny mężczyzna poruszający się także na rowerze. Od mężczyzny również była wyczuwalna wyraźna woń alkoholu.

Obydwu ujętych mężczyzn doprowadzono do I Komisariatu Policji i oddano do dyspozycji dyżurnego celem wykonania dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności