LISTOPAD 2021 - PODSUMOWANIE

 W listopadzie 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1068  interwencji:

-                       634 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                       165 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                       208 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                        61 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 26 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –  163 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –      51 ;
 4. nieporządek                                      -       28 ; 
 5. niszczenie zieleni -   39 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 129 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 281 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 98 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 39 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 3;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 143 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 75 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 5 ;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych – 29 ;
 15. Awarie – 42 ;
 16. Handel - 2 ;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 10 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 58 ;
 19. Inne – 4 ;

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.