ZIMA 2021/2022. STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA...

Wielkimi krokami zbliżają się do nas pierwsze opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jak co roku tuż przed nastaniem zimy, Straż Miejska w Radomiu przypomina właścicielom i administratorom budynków mieszkalnych na terenie naszego miasta o obowiązkach przeciwdziałania skutkom zimy.

Przepisy się nie zmieniają, obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości również.

PAMIĘTAJ !

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

W przypadku braku wykonywania obowiązku przeciwdziałania skutkom zimy  właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą liczyć się z nałożeniem mandatu karnego przez kontrolującego funkcjonariusza Straży Miejskiej.

W tych trudnych zimowych dniach pamiętajmy również o osobach bezdomnych i potrzebujących pomocy. Gdy napotkamy takie osoby kontaktujmy się niezwłocznie z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem 986.